ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44391
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ม.ค. 2013, 06:43 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”

รูปภาพ

มนุษย์ ๗ จำพวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=52218

“ทิพยอำนาจ” แห่งพระอริยเถระ (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=56069

ศีลห้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50186

ศีลบารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50189

วัดอยู่ที่ดวงใจคน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=58141

อาจาโรวาท (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20144

บาตรของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44253

โอวาทธรรมหลวงปู่มั่นที่ยังให้หลวงปู่ฝั้นศรัทธาในการปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43448

หมาแทะกระดูก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=55656

หลวงปู่ฝั้นครั้งประสบอุบัติเหตุที่นับว่าร้ายแรงที่สุดในชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=56208

ปฏิภาณของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เมื่อพระกรรมฐานโดนพระเถระผู้ใหญ่ขับไล่

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52526

พระกัมมัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=54723

ธรรมโอสถ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=54400

ของมันเห็นๆ กันอยู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33230

...ทางพ้นทุกข์...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31175

วั ด อ ยู่ ใ จ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33955

สังขารเปรียบได้กับ “ระลอกน้ำ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50629

พุทโธ เป็นสรณะที่พึ่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51903

กรรมเป็นของตน ไม่ใช่เป็นของบุคคลอื่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50603

ท่านสอนเรื่องกายกับใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=54789

ผู้ไม่เกิดไม่ตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52771

อยู่กับปัจจุบัน อย่าคำนึงถึงอดีตอนาคต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=55018

พุทโธ ใจสงบเยือกเย็น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52210

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ม.ค. 2013, 06:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”

:b44: สมาธิ-สติ

:b47: ละอุปาทาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49939

:b47: ตามหา “ผู้รู้”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49978

:b47: สิ้นภพสิ้นชาติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49979

:b47: ธาตุทั้งสี่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57915

:b47: จิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58116

:b47: กายกับใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58067

:b47: พิจารณากาย พิจารณาใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=26056

:b47: พระธรรมเทศนา จากหนังสืออาจาริยธัมโมทยาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=55611

:b47: สมถะเป็นบาทของวิปัสสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50749

:b47: สติเป็นวินัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=52029

:b47: ดับที่ใจดวงเดียว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51972

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ต.ค. 2019, 18:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=58068

• ประมวลภาพ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” วัดป่าอุดมสมพร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42819

• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42846

• “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับ “ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=40221

• พระราชปุจฉาธรรม กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=19865

• เล่าเรื่อง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33156

• อาจารย์ฝั้นกับอาจารย์ลี พลังจิตแรง (หลวงตามหาบัว)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41774

• พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44239

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/