ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43380
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 23 ก.ย. 2012, 08:38 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”

รูปภาพ

๐ ให้มีพุทโธเป็นอารมณ์ทุกขณะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35462

๐ ธรรมต้องลงมือปฏิบัติเองจึงจะเห็นผล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43359

๐ ให้พระรัตนตรัยเป็นพ่อแม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38272

๐ มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35478

๐ หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล อัญมณีล้ำค่าแห่งมหานิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30328

๐ การใช้สอยสบู่ ผงซักฟอกของหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43379

๐ สอนธรรมแก่คนที่สอนได้ยาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43487

๐ ตัวโลกธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45941

๐ นิสัยการอยู่ การกราบและการขบฉัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45975

๐ อย่าเอาตำราตีกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47585

๐ ทุกวันต้องมีความเพียร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47586

๐ แนวปฏิบัติของแม่ชี-อุบาสิกาในสำนัก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47591

๐ ผิดคำสั่งอาจารย์เป็นบาปกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48434

๐ การปลูกต้นไม้ถวายวัด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48671

๐ ทดสอบสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48952

๐ ตอไม้ปริศนาธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49015

๐ อุบายการปฏิบัติจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49140

๐ ต่อสู้กามราคะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49152

๐ ไล่คนขอหวย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49177

๐ สอนคนใส่บาตร (ข้าวหมา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49238

๐ ยึดธรรมะ อย่ายึดครูอาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49718

๐ ศีลเศร้าหมอง พระธรรมไม่เกิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=49755

๐ อยากเห็นพระอรหันต์ให้ลงมือทำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49984

๐ ช่วยพระถูกนิมิตหลอก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51880

๐ ระวังการล่วงอาบัติเล็กๆ น้อยๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=57441

๐ คุณพระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=58030

๐ เรื่องผึ้งต่อยหัวคิ้วหลวงปู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=59077

เจ้าของ:  Hanako [ 23 ก.ย. 2012, 08:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”

รูปภาพ

๐ ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26860

๐ มณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์ (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=38053

๐ เสียงอ่านหนังสือ “มณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์”
(ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=37&t=48432

๐ พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48701

๐ การก่อสร้างพระเจดีย์ “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=51594

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/