ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38672
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 20 มิ.ย. 2011, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”

รูปภาพ

คู่มือการทำความรู้สึกตัว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6013
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=25352

การปฏิบัติธรรมแนวทางการเจริญสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=36657

ยกมือเข้า เอามือออก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35361

คนแบกโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34906

จุดสำคัญของการปฏิบัติธรรมฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34995

ปฏิจจสมุปบาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19676

รู้ทุกข์ เห็นทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34882
http://www.dhammajak.net/dhamma/26.html

ฝ่ามืออรหันต์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35433

อารมณ์ของการปฎิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33711

ประจักษ์ได้ด้วยการรู้ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19151

...เหม็น-หอม...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24608

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35360

หลวงพ่อเทียนผู้ที่ผมไม่เคยพบ แต่ได้รู้จัก (น.พ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28244

การตื่นขึ้นของศรัทธาเนื่องในชาตกาล ๑๐๐ ปีของพันธ์ อินทผิว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38675

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 20 มิ.ย. 2011, 16:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทาหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44206

• เว็บไซต์หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.watsanamnai.org/
http://www.achso.co.th/luangporteean/

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/