ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38509
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 มิ.ย. 2011, 08:42 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”

รูปภาพ

:b44: บทความ

เรียนเพื่อรู้...รู้เพื่อวาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21195

ศักดิ์ศรี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35440

อาการของผู้ก้าวหน้าในธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23051

สิ่งที่อยู่เหนือความเกิดแก่ เจ็บตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36004

เมืองไทย...เมืองพุทธตลอดกาลนาน !?!
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36149

...กำไรจากทุกข์...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26515

สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22768

ธรรมะของพระอาจารย์ชยสาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30368

ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะคอยให้อภัยตนเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22593

มงคลสูตร การไม่คบคนพาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36502

ปัญหาที่ต้องแก้ไข และปัญหาที่ต้องยอมรับ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35372

เกิ ด ม า ทำ ไ ม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33201

ดื่มพระธรรมต้องดื่มให้เป็นวัวอย่าเป็นงู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34373

อยู่กับความจริง ปฏิบัติต่อความจริงของชีวิตทุกขณะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34520

...เป็นชาวพุทธ หรือชาวพูด...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22835

วาดชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36454

การเจริญด้วยปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34159

เมตตาประกอบด้วยปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47115

วิธีแก้อกหัก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=31095

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 มิ.ย. 2011, 08:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”

รูปภาพ

:b44: หนังสือ

พ่อแม่ ผู้แสดงโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=30224

...คลายปม...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=26012

...เพาะปัญญา...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=26011

...นักเพ่งคุณ นักจับถูก...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=25830

...ชีวิตคือการท้าทาย...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=23205

...ทุกข์ทำไม...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=21298

เข้าวัดทำไม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=20982

ตายก่อนตายทำไม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35881

หลับตาทำไม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35878

เกิดมาทำไม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35883

หนี้ศักดิ์สิทธิ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35880

สุขเป็นก็เป็นสุข
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35879

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 มิ.ย. 2011, 08:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22230

• • โปรดเกล้าฯ ให้ “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”
แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=58692

• เว็บไซต์พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
http://www.thawsischool.com/dhamma-news.html

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ รูปภาพ

เจ้าของ:  bluebird [ 12 มิ.ย. 2011, 03:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”

:b8: :b8: :b8:

:b53: :b51: :b41: :b51: :b53:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/