ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

(๓) สามเณร ในสมัยพุทธกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46459
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 26 ก.ย. 2013, 18:54 ]
หัวข้อกระทู้:  (๓) สามเณร ในสมัยพุทธกาล

๑. สามเณรกุมารกัสสปะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57860

๒. สามเณรเกี่ยว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13730

๓. สามเณรบัณฑิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13783

๔. สามเณรโสปากะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46444

๕. สามเณรสังกิจจะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46392

๖. สามเณรสุมนะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46432

๗. สามเณรติสสะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46435

๘. สามเณรสังฆรักขิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50314

๙. สามเณรปิโลติกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50320

๑๐. สามเณรกัณฏกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50323

๑๑. สามเณรนิรนาม สมัยพุทธกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50331

๑๒. สามเณรนิรนาม สมัยพระโปฏฐิละ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57884

๑๓. สามเณรนิรนาม สมัยกัสสปะพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50332

๑๔. สามเณรสรณังกร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57217

๑๕. สามเณรสานุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57221

๑๖. สามเณรปาลิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57236

๑๗. สามเณรอธิมุตตกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57237

๑๘. สามเณรติสสะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57239

๑๙. สามเณรวาเสฏฐะ กับ สามเณรภารทวาชะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57240

๒๐. สามเณรนิรนาม สมัยพระโปฏฐิละ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57884

๒๑.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/