ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ภิกษุณีนันทญาณี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=34858
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  yothininsuk [ 05 ต.ค. 2010, 17:25 ]
หัวข้อกระทู้:  ภิกษุณีนันทญาณี

พระภิกษุณี นันทญาณี (รุ้งเดือน สุวรรณ)

รูปภาพ


นามเดิม รุ้งเดือน นามสกุล สุวรรณ ปัจจุบันอายุ 55 ปี
เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2497 ณ ต.ท่าข้ามเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 165111

ชีวิตบนเส้นทางธรรม


ด้วยธรรมชาติของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใฝ่เรียนรู้ความจริง โดยเฉพาะเรื่องชีวิต และคำถามที่ผุดขึ้นกลางใจ “ เกิดมาทำไม ”
ได้ นำไปสู่การแสวงหาคำตอบอย่างจริงจัง ในที่สุด ท่านได้พบแผนที่ชีวิตจากการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท
ผ่านงานเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุและหนังสือธรรมะของท่าน อุบาสิกา กี นานายน เขาสวนหลวง เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประสบการณ์ครั้งนั้น
ทำให้ท่านเกิดความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักความจริงของชีวิตและ
างพ้นทุกข์ ได้โดยสิ้นเชิง นับแต่นั้นมา ท่านเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากวัยรุ่นที่รักการแต่งตัว ดูหนังฟังเพลงและใช้ชีวิตไปตามกระแสสังคม หันมาสู่กระแสธรรมดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้า มุ่งสู่การพัฒนาขัดเกลาด้านจิตใจ กระทั่งเมื่อขึ้นปี 3 จึงตัดสินใจพักจากการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยไปเป็นนักศึกษาในร่มพระ ธรรม เพื่อพิสูจน์ความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในหลายสำนักฯทั้งปฐมอโศก จ.นครปฐม สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง จ.ราชบุรี สวนโมกข์ จ.สุราษฏร์ธานี รวมเป็นเวลากว่า 1 ปี ประสบการณ์ทางธรรมที่หนักแน่นในครั้งนั้นนำมาสู่ชีวิตในเส้นทางธรรมที่มั่น คงในเวลาต่อมา ท่านกลับมาเรียนต่อตามคำขอของแม่จนจบและออกมาทำงาน อุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อนตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า โดยมีพระเดชพระคุณครูบาพรหมจักร กรุณาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ ในปี 2523 เมื่ออายุได้ 25 ปี ( ภายหลังได้รับมงคลนามว่า “ นันทญาณี ” จาก......พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ )
ด้วย จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ เข้าถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง ท่านอุทิศชีวิตและสติปัญญาเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจาก พระไตรปิฎก
ท่านเลิกใช้เงินนับแต่วันบวช ฉันอาหารมังสวิรัติมื้อเดียวในบาตร ดำรงชีวิตพรหมจรรย์อย่างสันโดษและมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เคร่งครัดปฏิบัติตนอยู่
ในหนทางพ้นทุกข์ คือ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ผู้สนใจ
อย่าง ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้ผล จนเป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้าง เนื่องจากท่านได้พยายามรักษาศีลเว้นการใช้เงินมานานยี่สิบกว่าปี
อีก ทั้งคณะศิษย์แม่ชีหลายท่านก็สามารถรักษาศีลข้อนี้ได้ ท่านจึงมีความคิดที่จะบรรพชาเป็น “สามเณรี” เพื่อต้องการรูปแบบชีวิตของนักบวชที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติอยู่ในศีล สิกขาบท ทั้ง ๑๐ ข้อ และเพื่อการสำรวมระวังอยู่ในชีวิตพรหมจรรย์ให้ยิ่งขึ้นไป เมื่อได้กราบเรียนปรึกษาพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่บางรูปแล้ว
ท่าน ก็อนุโมทนา ดังนั้น เมื่อต้นปี พ.ศ.2549 ท่านแม่ชีนันทญาณีพร้อมด้วยคณะแม่ชีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามจึงได้ตัดสิน ใจเดินทางไปบรรพชา
เป็นสามเณรี ณ ประเทศศรีลังกา

รูปภาพ


และต่อมา ได้อุปสมบทเป็น พระภิกษุณี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 ณ ประเทศศรีลังกา
ตามรายละเอียดที่หน้าเว็บ http://nirotharam.com/index.php?showtopic=210


(ทั้ง นี้ ทราบดีว่ากฎหมายสงฆ์ไทยไม่อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ไทยบวชภิกษุณี หรือบวชสามเณรีให้แก่สตรีไทย จึงได้เดินทางไปบวชที่ประเทศศรีลังกา )


ปัจจุบัน ภิกษุณี นันทญาณี ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธินิโรธาราม และเป็นหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
และสำนักปฏิบัติธรรมสุทธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ด้วยความกระจ่างแจ้ง
อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ให้แก่บรรดาศิษย์ทั้งในและนอกสำนักจากทั่วสารทิศ

เจ้าของ:  nateay [ 20 ก.ย. 2011, 17:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภิกษุณีนันทญาณี

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ


ไฟล์แนป:
567.jpg
567.jpg [ 33.53 KiB | เปิดดู 3044 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/