ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๖" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=57194
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 23 ก.พ. 2019, 06:50 ]
หัวข้อกระทู้:  "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๖" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

รูปภาพ

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๖"
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ "อย่าเป็นคนใจสั้นคันเคร่ง" จงมีใจกว้าง ขวางเผื่อแผ่เจือจาน จิตใจให้เบิกบาน หน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใส "นั่งที่ไหนอยู่ที่ใดก็ให้มีจิตเมตตากรุณาแก่บุคคลและสัตว์โลกทั้งปวง" มุ่งหวังให้บุคคล สัตว์โลกทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุข พ้นจากความทุกข์

"ผู้ตั้งจิตอย่างนี้และฝึกหัดจิตของเขาให้เจริญภาวนา เมตตาแก่สัตว์อยู่เนืองนิจ" ติดต่อกันไปจนเคยชินก็จะถอนใจสั้น ใจเห็นแต่ประโยชน์ตน ใจแคบ ใจน้อย ใจเบา ใจไม่เอาถ่าน ใจขี้คร้านภาวนา ทั้งหมดก็จะถอดถอนออกจนหมดสิ้น

"แล้วใจดวงนี้ก็จะใสสะอาด สามารถสร้างบารมี ให้เต็มที่ในชาตินี้เลย" ฉะนั้น "ผู้ใดใจสั้นก็ให้ยาว ใจดำก็ให้ขาว จงทำใจของตนนานจนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง" เทอญฯ .. "

ขอให้ท่านทั้งปวงจงเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพาน เทอญ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/