ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เพราะไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริง (หลวงปู่เหรียญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=56754
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 18 พ.ย. 2018, 07:48 ]
หัวข้อกระทู้:  เพราะไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริง (หลวงปู่เหรียญ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


ก็ให้พึงพากันเข้าใจโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายหรือความวุ่นวายทั้งหลายมันเกิดจาก “อุปาทาน” ความยึดมั่นถือมั่น อันนี้กล่าวโดยสรุปล่ะนะ ความทุกข์กาย เหตุที่จะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าดวงจิตดวงนี้แต่ชาติก่อนมันก็ไม่รู้แจ้งในกายแล้วไม่ปล่อยไม่วางแล้วก็ใช้กายนั้นทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ใช้วาจาพูดดีบ้างพูดชั่วบ้าง แล้วบาดนิก็ไปยึดถือเอาเรื่องที่ทำกรรมที่พูดนั่นไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้มาเกิดขึ้นในรูปอันนี้ กรรมเหล่านั้นมาตกแต่งอวัยวะทั้งหลายน้อยใหญ่ให้ก็ถึงได้เกิดมามีรูปมีร่างอย่างนี้

เมื่อเกิดมามีรูปมีร่างมาอย่างนี้แล้ว ลองพากันพิจารณาดูว่ามันยุ่งยากลำบากอย่างไรบ้างหรือมันเป็นสุขสบายหรืออย่างไรน่ะการที่ดวงจิตได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ มันเป็นอย่างไรลองพิจารณาดูกันให้ดี อย่าอยู่เฉยๆ การปล่อยจิตของตนให้คิดให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกเสียมากต่อมากอันนั้นมันเป็นเหตุไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้ตามเป็นจริง ที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติธรรมก็คือ พยายามสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายใน แล้วเพื่อจะได้กำหนดรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี้ตามเป็นจริงนั่นเอง


:b44: :b44:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/