ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"สมถะกับวิปัสสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=54141
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 07 ก.ค. 2017, 06:54 ]
หัวข้อกระทู้:  "สมถะกับวิปัสสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

รูปภาพ

"สมถะกับวิปัสสนา"

" .. "วิปัสสนาปัญญา เป็นวิชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา ใช้คู่กับสมถะ" ตั้งแต่เบื้องบนจนถึงที่สุด "ถ้าไม่มีสมถะ ปัญญาวิปัสสนาก็ไม่เจริญ" แต่ถ้ามีปัญญาวิปัสสนา ไม่มีสมถะ ปัญญาก็ทู่

ขอให้ผู้ทำความเพียรพิจารณาดู "ขณะใดที่เจริญสมถะให้แก่กล้า วิปัสสนาเป็นไปเอง" โดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

"ถ้าเวลาใดสมถะอ่อน ปัญญาวิปัสสนาก็ทื่อ" ตั้งแต่ต้นเจริญสมถะ มีสมถะเข้มแข็ง ปัญญาวิปัสสนาจึงจะก้าวหน้า "สมถะและวิปัสสนา จะคู่กันไปจนตลอดที่สุดของพรหมจรรย์" .. "

"สมถะ วิปัสสนา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/