ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“วาทะธรรม” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง “หลวงปู่มี ญาณมุนี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52634
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Duangtip [ 29 มิ.ย. 2016, 16:27 ]
หัวข้อกระทู้:  “วาทะธรรม” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง “หลวงปู่มี ญาณมุนี”

วาทะธรรม...ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง
พระครูญาณโศภิต (หลวงปู่มี ญาณมุนี)

พระกรรมฐานเพชรน้ำหนึ่งฝ่ายมหานิกาย
แห่งวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) จ.นครราชสีมา


รูปภาพ

:b45: ๑. หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้กล่าวสอนกรรมฐานแก่หลวงปู่มีว่า

“ธรรมมันอยู่เลยความตาย ใครยังกลัวตายอยู่ก็จะไม่พบพระสัทธรรม”


:b45: ๒. หลวงปู่ทา จารุธมฺโม ลูกศิษย์หลวงปู่มี ได้กล่าวถึงปฏิปทาของหลวงปู่มีว่า

“ท่านเป็นผู้มีใจแน่วแน่ และเป็นยอดของนักปฏิบัติธรรม สายตาและปัญญาแหลมคมฉลาด พระเณรที่ขี้เกียจขี้คร้านอยู่ร่วมสำนักกับท่านไม่ได้ ท่านต้องการคนใจเด็ดเดี่ยวเป็นสานุศิษย์ ถ้าบวชเข้ามาไม่เป็นท่า ท่านจะขับออกจากสำนักของท่านทันที”

“ถ้าเราต้องการเป็นพระปฏิบัติกัมมัฏฐาน หากเรายังยึดติดกับใบลานหรือกระดาษหรือแนวการศึกษาทางด้านปริยัติธรรมอยู่ แม้เราจะขยันหมั่นเพียรเท่าใดก็ยังหาได้บรรลุธรรมขั้นสูงไม่ เหมือนกับคนยังโง่อยู่ หอบปอทั้งขี้ปอ ย่อมเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้ฉันใด พระผู้ปฏิบัติธรรมหากยังยึดติดอยู่กับใบลาน กระดาษ หรือเพียงแต่การเรียนปริยัติธรรมก็ฉันนั้น”:b45: ๓. หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้กล่าวถึงปฏิปทาของหลวงปู่มีว่า

“ท่านอาจารย์มี ญาณมุนี แห่งวัดป่าสูงเนิน โคราช ท่านเป็นผู้ที่เราเคารพเลื่อมใสมาก ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ท่านไม่ได้ญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุต มรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ญัตติหรือไม่ญัตติ มรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ธรรมยุตหรือมหานิกาย แต่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ลดละความพากเพียร จะธรรมยุตหรือมหานิกาย ก็เป็นพระกรรมฐานด้วยกัน ท่านอาจารย์ทาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มี หลวงปู่มีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นก็เป็นอาจารย์ของเรา”

“ท่านเป็นพระที่สุขุมและละเอียดมาก สมชื่อสมนามว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจริงๆ”


นอกจากนี้แล้ว หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ท่านเคยกล่าวเทิดทูนหลวงปู่มี ญาณมุนี ไว้ในหนังสือสังฆรัตนะ หัวข้อเพชรน้ำหนึ่งฝ่ายมหานิกาย หน้า ๑๒ ว่า

“ท่านอาจารย์มี (พระครูญาณโสภิต) น่ะ เรารักเคารพท่านมาก นั่นละท่านเข้าในขั้นเพชรน้ำหนึ่งนะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น เออ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น”

*********
:b8: :b8: :b8:
ขอขอบคุณที่มาจาก : ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่มี ญาณมุนี”
วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42792

*********
:b44: ประมวลภาพ “หลวงปู่มี ญาณมุนี” วัดป่าสูงเนิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=45436

:b44: ธรรมเทศนาหลวงตา เกี่ยวกับ “หลวงปู่มี ญาณมุนี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=58575

เจ้าของ:  sirinpho [ 05 พ.ย. 2019, 08:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “วาทะธรรม” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง “หลวงปู่มี ญาณม

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 30 พ.ย. 2019, 19:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “วาทะธรรม” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง “หลวงปู่มี ญาณม

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 08 ก.ค. 2020, 14:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “วาทะธรรม” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง “หลวงปู่มี ญาณม

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/