ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ใจฟุ้งซ่านเพราะกิเลสหนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52372
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 09 พ.ค. 2016, 04:57 ]
หัวข้อกระทู้:  ใจฟุ้งซ่านเพราะกิเลสหนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


เพราะเหตุนั้นแหละการทำบุญนี่อย่าพากันเกียจคร้าน คนไม่มีบุญนั่นล่ะเป็นคนเจ้าทุกข์ ใจไม่สงบแล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อน กระสับกระส่าย ไม่เป็นอันอยู่ เดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่านน่ะ เป็นอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นน่ะ ผู้ใดรู้ว่า กิเลสของตนมันหนา อย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็ง ใช้ความอดทนให้มาก พากเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย กิเลสมันก็ต้องอ่อนกำลังลงแน่นอน เพราะว่าเมื่อตนไม่ชอบมันแล้วนะ ตนไม่ส่งเสริมมันน่ะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไร การที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมัน ไปปรุงแต่งมันขึ้น เช่นนี้นะแล้วจะไม่ให้มันมากได้อย่างไรเล่า ถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมันจะมากไม่ได้เลย

เพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ เมื่อใจเหลาะแหละเหลวไหลแล้วก็ไม่เห็นธรรมของจริงน่ะ เห็นแต่ของปลอม มีแต่มันหลอกจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปมาอยู่อย่างนั้นแหละ ก็เลยได้แต่ธรรมของปลอมนั่น

ทุกคนน่ะตั้งแต่เงินปลอมก็ยังไม่ชอบนี่ แม้ว่าของอันใดก็เหมือนกันแหละ ของใช้ เครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าเป็นของเทียมแล้ว คนมีเงินมากเขาไม่เอาหรอก มีแต่คนมีเงินน้อยเท่านั้นล่ะซื้อของเทียมมาใช้ ไม่นานมันก็สึกหรอไป อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ บุคคลที่สะสมตั้งแต่เรื่องไม่จริงไว้ในใจ อย่างนี้นะมันก็ทำใจนั้นให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่อยๆไป แม้จะน้อมใจลงสู่ความสงบก็ไม่ทนทาน สงบอยู่ได้หน่อยเดียวมันก็ฟุ้งไปแล้ว เออ เป็นอย่างนั้น

เพราฉะนั้น ผู้ใดรู้ตัวว่าจิตใจของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาท ถ้าท้อถอยแล้วผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ร่ำไป ทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนไม่ได้ เพราะว่า นิวรณธรรม ท่านแปลว่า ธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้ อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา

นิวรณธรรมเนี่ย มันเป็นธรรมกั้นจิตไม่ให้ดำเนินก้าวไปสู่กุศลอันสูงส่ง ตลอดถึงโลกุตตรกุศล หมู่นี้ก็ไม่มีทางแหละมันจะไปถึงได้ ถ้าหากว่าผู้ใดไม่เพียรพยายามขจัดนิวรณธรรมออกจากจิตใจไป อันนี้จึงควรสนใจให้มากทีเดียว:b45: :b45:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “กิเลส”


:: ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/