ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"เรื่องของปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51806
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 24 ม.ค. 2016, 07:24 ]
หัวข้อกระทู้:  "เรื่องของปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ
.
"เรื่องของปัญญา"

" .. จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญา "ปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉย ๆ ตามธรรมดานิสัยของเรา ๆ ท่าน ๆ เว้นนิสัยของท่าน ผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู" คือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็ว อันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือเอามาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ ผิดกันอยู่มาก

ส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่า "ปัญญานี้ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณา" พาเดินพาคิดพาอ่านไตร่ตรองเหตุผลกลไกต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องอรรถเรื่องธรรม มี "อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภัง" เป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญา "ไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเอง" พูดเช่นนั้นคือผู้จิตไม่เคยมีสมาธินั่นเอง พูดแบบเดา ๆ

"จะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู" เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้น ๆ จนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมาย "นี่เป็นได้จริง ปัญญาเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับสมาธิ"

คือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร มีความสงบเย็นอยู่ภายในจิตของตัวเอง "แล้วก็ไตร่ตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไป" นั่นละเหมือนกับว่า "ปัญญาก้าวเดินไปตาม เรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อย"

จิตสงบแน่วไปกับสายอรรถสายธรรมคลองอรรถคลองธรรม ไม่ออกไปทางโลกทางสงสาร มีความสงบตัวละเอียดลอออยู่ในนั้น "ปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดง นั่นเป็นปัญญาของท่านผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็ว เช่น อุคฆฏิตัญญูบุคคล วิปจิตัญญูบุคคล" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 22&CatID=3

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/