ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เดินตามทางพระอริยเจ้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51502
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 29 พ.ย. 2015, 07:52 ]
หัวข้อกระทู้:  เดินตามทางพระอริยเจ้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายบัดนี้ผู้ที่มี "อินทรีย์บารมีแก่กล้า" มีปัญญามาแล้ว
ก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไป
ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าไป

ด้วยสมถะวิปัสสนาเช่นนี้แล้วก็นับว่า
เป็นผู้มีบุญมากพอสมควร ถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผล
ก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้า

ก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้
ในเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่รอบเมื่อใด
ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญกุศลต่อไป


อย่างนี้แหละ "คุณธรรมในพระพุทธศาสนา" นี้น่ะ
มันสูงขึ้นไปโดยลำดับ ถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้ว
ก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้

ดังนั้นทกคนก็อย่าพากันประมาทให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจ
ฝึกตนไปให้เต็มความสามารถ สำรวมตนให้เต็มที่
แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับ:b44: :b44:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “กรรมปางก่อน”


:: ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/