ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"จิต เหนือกายเหนือโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51321
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 29 ต.ค. 2015, 07:52 ]
หัวข้อกระทู้:  "จิต เหนือกายเหนือโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

รูปภาพ


.
"จิต เหนือกายเหนือโลก"

" .. จิตนี้ถึงแม้จะไม่มีตัวตนและถูกต้องไม่ได้ "แต่จิตก็มีอิทธิพลเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก" สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ให้อยู่ใต้อิทธิพลของตนได้ แต่จิตนี้ก็มิใช่โหดร้ายสามานย์จนไม่รู้จักดีรู้จักชั่วเสียเลย

เมื่อผู้มีความปรารถนาดี มาฝึกหัดอบรมจิตนี้ให้เข้าถูกทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาแล้ว จิตนี้ยังจะเชื่องง่าย ฉลาดเร็วมีปัญญาพาเอากายที่ประพฤติเหลวไหลอยู่แล้วให้กลับดีได้

นอกจากนี้ยังสามารถจะชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทิน รู้แจ้งเห็นจริงในอรรถธรรมอันลึกซึ้งสุขุมได้ด้วยตนเองด้วย พร้อมกันนั้นจะสามารถนำเอาโลกนี้อัน "อันธการปกปิดให้มืดตื้ออยู่แล้ว ให้สว่างแจ่มจ้า" ได้ด้วย

เพราะเนื้อแท้ของจิตแล้ว "เป็นของสว่างแจ่มใสมาแต่เดิม" แต่เพราะอาศัยอารมณ์ของจิตที่แทรกซึมเข้ามาปกปิด จึงได้ทำให้แสงสว่างของจิตนั้นมืดมิดไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็พลอยทำให้โลกนี้มืดมิดไปด้วย หากจิตนี้เป็นของมืดมิดมาแต่กำเนิดแล้ว คงไม่มีคนใดใครจะสามารถชำระจิตนี้ให้ใสสะอาด เกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นมาได้

ฉะนั้น โลกนี้จะมืดหรือจะสว่าง จะได้รับความสุขหรือความทุกข์ ก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละบุคคล "บุคคลจึงควรฝึกหัดจิตของตน ๆ ให้ดีเสียก่อนแล้วจึงฝึกหัดจิตของคนอื่น" โลกนี้จึงจะไม่มีความยุ่งต่อไป .. "

มรรควิถี
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/