ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

องค์ของทานอันเลิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50676
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 11 ส.ค. 2015, 07:56 ]
หัวข้อกระทู้:  องค์ของทานอันเลิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ"ทาน" ที่พร้อมด้วยองค์ ๔ คือ
๑.) วัตถุสมบัติ ได้มาด้วยความสุจริต
๒.) เจตนาสมบัติ ประกอบด้วยใจที่ไม่โลภ โกรธ หลง
๓.) คุณสมบัติผู้ให้ ต้องมีกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓
๔.) และผู้รับต้องมีคุณธรรม คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เป็นต้น

ตัวผู้ให้มีองค์ ๓ ก็เหมือนกับก้อนเส้า ๓ ก้อน ผู้รับมีอีกองค์หนึ่ง
ก็เป็นภาชนะที่วางบนก้อนเส้า เมื่อทานนั้นประกอบด้วยองค์ ๔ ดังนี้เมื่อใด
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็น "ทานอันเลิศ"

"ของดี" นั้นทำนิดเดียวก็เป็นมาก "ของไม่ดี"..ทำมากก็เป็นน้อย
ของดีด้วย..ทำมากด้วย..ยิ่งดีเลิศ:b46: :b46:


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๒๙๓-๒๙๔:: ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 13 ส.ค. 2015, 10:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์ของทานอันเลิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Kiss

เจ้าของ:  Duangtip [ 17 ส.ค. 2015, 10:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: องค์ของทานอันเลิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

:b39: :b51: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/