ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ให้ทานได้เพราะชนะความโลภในใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50637
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 04 ส.ค. 2015, 08:27 ]
หัวข้อกระทู้:  ให้ทานได้เพราะชนะความโลภในใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน

รูปภาพ

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่เหตุฉะนั้นการที่บุคคลจะเสียสละ
บริจาคทำคุณงามความดีได้เพราะเป็นผู้มีชัยชนะละกิเลส
คือ ความโลภ ความตระหนี่ ความเหนียวแน่น
หวงแหนทรัพย์สมบัติอันหามาได้ยากด้วยความลำบากนั้น
เสียสละบริจาคได้ เรียกว่า บุคคลละความโลภ
ออกจากดวงใจให้เบาบางลงไป


เหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ถวายผ้าป่าบังสุกุลจีวรและปัจจัยไทยธรรมแล้ว
ทุกคนก็คงมีความปลื้มปีติยินดีในคุณงามความดีของตนเอง
แม้จะเป็นด้านวัตถุก็ตาม ก็เป็นคุณงามความดี
เป็นปัจจัยที่จะอำนวยผลให้เราพวกท่านทั้งหลาย
ได้รับซึ่งความสุขความสบายได้

คนเราที่เกิดขึ้นมาแล้ว หากจะสร้างคุณงามความดีได้
เรียกว่า ชีวิตมีกำไร มีคุณค่าสูง หากเกิดขึ้นมาแล้ว
ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรแล้ว ชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์

ที่จะพึงได้พึงถึงคุณงามความดี ก็ไม่ได้ไม่ถึง
เพราะไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตน
ตนนั้นจะเกิดชาติใดภพใด ก็ย่อมมีแต่ความทุกข์
เป็นผลที่บุคคลไม่ได้ทำความดี

บุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนั้น
ผลแล้วจะออกมาคือ ได้รับซึ่งคุณงามความดีที่ตนเองได้สร้างเอาไว้
สร้างสิ่งใด กรรมอันใดไว้ เป็นบุญเป็นกุศล
ผลบุญนั้นจึงอำนวยผลให้มีความสุข:b45: :b45:


:: ประวัติและคำสอน “หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38758

เจ้าของ:  sirinpho [ 08 ส.ค. 2015, 00:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ให้ทานได้เพราะชนะความโลภในใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน

Kiss :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 13 ส.ค. 2015, 17:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ให้ทานได้เพราะชนะความโลภในใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน

:b39: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/