ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ธรรมย้ำเตือน : หลวงปู่เพียร วิริโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49900
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 14 เม.ย. 2015, 21:40 ]
หัวข้อกระทู้:  ธรรมย้ำเตือน : หลวงปู่เพียร วิริโย

รูปภาพ

พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง
ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี:b46: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เพียร วิริโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48847

:b46: รวมคำสอนและประมวลภาพ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49818


:b47: :b47:


"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ถูกของท่านที่สุด
ความเจ็บความป่วย ความแก่ความชรา
ความตายใครก็ช่วยใครไม่ได้ นอกจากตัวเอง
ความดี ความไม่ดี ตัวเองก็ทำเอง
ใครก็ทำให้กันไม่ได้ จึงให้พากันภาวนา


:b46:

คนเรานี้มันมีความอยาก
ความทะเยอทะยานอยากได้ไม่รู้จักพอ
แต่พอทำความเพียร ก็ทำแค่ ๑-๒ ชั่วโมง
แล้วก็เลิกก็หยุด ทำเหยาะๆ แหยะๆ


:b45:

นั้นล่ะ...ให้พากันพิจารณา ใจเป็นใหญ่นะ
ใจทำให้โลภ ให้โกรธ ให้หลง ใจนั้นล่ะตัวสำคัญ
สงบก็อยู่กับใจ ทุกข์ก็อยู่กับใจ สุขก็อยู่กับใจ!


:b40:

ให้พิจารณากายเด้อ กายกับใจมันแยกกันนะ
คนละอย่างกัน กายอย่างหนึ่ง ใจอย่างหนึ่ง ไม่เกี่ยวกัน
แต่ว่ากายนี่ไม่เจ็บไม่ปวด ไม่ทุกข์นะ
มีแต่ใจเป็นผู้เจ็บผู้ปวด เป็นผู้ทุกข์ คาดนั้นหมายนี่อยู่ไม่หยุด


:b44:

ครองธรรม ครองวินัย ฮักษาธรรมวินัยกะงามแล้ว
งามกั่วซู่อย่าง อีหยั๋งสิไปงามทอฮักษาพระวินัย
สิแต่งให้สวยให้งามทอได๋ อีหยั๋งกะสู้ฮักษาพระวินัยบ่ได้
ฮักษาธรรมวินัยกะงามแล้ว


(ครองธรรม ครองวินัย รักษาธรรมวินัยก็งามแล้ว
งามกว่าทุกอย่าง อะไรจะไปงามเท่ารักษาพระวินัย
จะแต่งให้สวยให้งามเท่าไรอะไร
ก็สู้รักษาพระวินัยไม่ได้ รักษาธรรมวินัยก็งามแล้ว)


:b47:

โอกาสดีแล้ว หาภาวนา ซีวิตมันบ่มีอีหยั๋งแน่
เกิด แก่ เจ็บ ตาย มันบ่เที่ยง
น่อยคนที่สิได่บวช เป็นหย้อนนิสัยวาสนาจังสิได่บวช
คึดบวช เคยบวช เคยเฮ็ดมา ให่เร่งภาวนาตัดเรื่องอื่น
อย่าไปคึดหาทางติดมันเรื่องอดีตที่มันบ่ดี


(โอกาสดีแล้ว หาภาวนา ชีวิตมันไม่มีอะไรแน่
เกิดแก่เจ็บตาย มันไม่เที่ยง
น้อยคนที่จะได้บวช เพราะนิสัยวาสนาจึงจะได้บวช
คิดบวช เคยบวช เคยทำมา ให้เร่งภาวนาตัดเรื่องอื่น
อย่าไปคิดหาทางติดมัน เรื่องอดีตที่มันไม่ดี)


:b44:

เจ้าของ:  Hanako [ 18 เม.ย. 2015, 21:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธรรมย้ำเตือน : หลวงปู่เพียร วิริโย

การเข้ามาบวชนี้แหละมันดีแล้ว ไม่ต้องไปยุ่ง ไปทำอะไรในทางเสีย
ไม่ต้องลงอบาย ไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใคร ไม่ต้องไปฆ่า
ไม่ได้ไปลัก ไม่มีโอกาสผิดลูกผิดเมียใคร
ไม่ต้องพูดโกหก พูดส่อเสียด ไม่ได้ดื่มสุรา


:b45:

อย่าไปอยากฮู้เรี่ยงของผู้อื่น มันเป็นทุกข์
ให่สนใจเรี่ยงเจ้าของ คือ เรี่ยงกายกับใจ เบิ่งมันให่แจ้ง
การภาวนากะอย่าไปมั่นไปหมาย การไปคาดไปหมาย
มันสิเฮ็ดให่เฮาไปติดในภพในซาติ การภาวนากะบ่สำเร็จ


:b44:

ให้พากันดู ให้พากันรักษาเรื่องธรรมวินัยนี่สำคัญ
ถ้าความประพฤติเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยไม่ดี
แล้วจะเกิดประโยชน์มันก็ยากนะ

อื่อ...ไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วมันจะเป็นบุญ
มันไม่เป็นหรอก เป็นแต่บาป เป็นตั้งแต่อาบัติทุกกฎ ปาจิตตีย์
เราว่าเรามาเป็นพระ แต่เราก็ไม่รักษาธรรมวินัย
แม้ว่าเราเป็นพระอยู่จนถึงวันตาย
มันก็ไม่เป็น มันก็เป็นพระอลัชชีอยู่นั่นล่ะ


:b40:

จิตสำคัญเด๊ จิตเป็นโตสร้างภพสร้างชาติ
จิตเป็นโตการ เป็นไปคู่แนว
หากว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตับ ไต ปอด บ่มีหยัง
เขาอยู่ของเขาซือๆ แต่จิตนี่เป็นไปคู่แนว เฮ็ดอีหยั๋ง กะให่มีสติ


:b46:

เจ้าของ:  Hanako [ 25 เม.ย. 2015, 20:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธรรมย้ำเตือน : หลวงปู่เพียร วิริโย

คิดถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่ตลอดเวลา
ทั่งวันทั่งคืนให้จิตสงบ ถ้าจิตสงบแล้ว มันสบาย


:b40:

ภาวนาก็ให้ดูกายดูใจของเรานั่นล่ะ ผมก็พูดของเก่า ไม่มีอะไรพูด
แต่ว่าของเก่านั่นล่ะ มันพาให้สิ้นกิเลส สิ้นทุกข์
พระพุทธเจ้าท่านสิ้นกิเลสหมดทุกข์ได้ก็เพราะท่านดูกายดูใจท่านนั่นล่ะ
ไม่ได้ไปดูที่ไหน ทุกข์ก็อยู่กับใจกับกายเรานั่นล่ะ
กิเลสก็อยู่กับใจนั่นล่ะ ไม่ได้อยู่กับภูกับผา
กับป่าไม้ภูเขา แม่น้ำดินฟ้าอากาศ แต่ว่าอยู่กับเรา


:b44:

มันวุ่นวายไม่สงบ ไม่ดีหรอก มาหาที่สงบภาวนาดีกว่า
ใจมันสบายไม่ต้องคิดมาก ความสงบนั้นล่ะ
พาให้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความสงบนั้นล่ะ


:b45:

เบิ่งธาตุ เบิ่งขันธ์ เบิ่งพิจารณาเจ้าของนั้นล่ะ
เบิ่งกาย เบิ่งใจหั่นหล่ะ ธรรมมะมันกะอยู่กับเจ้าของหั่นหล่ะ
บ่ได้อยู่กับป่าไม้ภูเขา ดินฟ่าอากาศเด๊ หากอยู่กับเจ้าของ
ผู้ได๋เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตน ผู้ได๋เห็นตน ผู้นั้นเห็นธรรม


:b44:

วันคืนล่วงไปๆ ไม่ได้ล่วงไปแต่วันคืนนะ
แก่ไปด้วย เฒ่าไปด้วย ใกล้เข้าไปหาที่ตาย ให้พากันพิจารณา


:b40:

ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง
ชาติปิ ทุกขา หมู่โลกเขาว่าความเกิดเป็นสุข
แต่เรามันไม่ได้ว่าอย่างนั้น เราว่าความเกิดมันเป็นทุกข์
"ธรรมะของพระพุทธเจ้า" เกิดมากายเป็นทุกข์ ใจเป็นทุกข์


:b45:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/