ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำดีย่อมมีอุปสรรค : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49687
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 15 มี.ค. 2015, 21:33 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำดีย่อมมีอุปสรรค : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการข้อสำคัญของผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะพ้นทุกข์นั้น
ก็คือ ความเพียรและอดทน เพราะการกระทำความดีทุกอย่าง
ย่อมจะต้องมีอุปสรรคมาคอยทำลาย

แม้แต่พระพุทธองค์เมื่อทรงกระทำความเพียรอยู่
ก็ยังมีพวกมารตามมารบกวน
เพื่อจะมิให้พระองค์ได้สำเร็จบรรลุในธรรม

แต่พระองค์ก็มิได้ทรงหวั่นไหวหรือท้อถอย
ละเลิกการกระทำของพระองค์เสีย
ทรงใช้สัจจบารมีของพระองค์
ขับไล่กิเลสมารต่างๆเหล่านั้นจนพ่ายแพ้ไปสิ้น
พระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเข้าแลก
เพื่อต่อสู้กับพญามารด้วยน้ำพระทัยอันมั่นคงองอาจกล้าหาญ

ดังนั้นในที่สุดพระองค์ก็ทรงมีชัยชนะอย่างงดงาม
จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นพระพุทธเจ้าของเราอยู่บัดนี้
เป็นตัวอย่างอันสำคัญที่ "พ่อ" ของเรา
ได้กระทำไว้ให้ลูกดูในเบื้องหลัง


เหตุนั้น การที่พวกเราทั้งหลายพากันตั้งใจ
ปฏิบัติจิตใจกระทำคุณงามความดีนี้
ก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรคและพวกมารมารบกวนเช่นเดียวกัน
แต่เราก็ต้องฟันฝ่าต่อสู้จนสุดฝีมือด้วยความอดทน:b48: :b48:


คัดลอกจาก
หนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เล่ม ๒
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร มกราคม, ๒๕๕๓. หน้า ๔๔-๔๕:b46: รวมคำสอนพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b46: ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  AAAA [ 18 มี.ค. 2015, 19:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำดีย่อมมีอุปสรรค : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ปฏิปทาแลคำสอนของท่านพ่อลีช่างน่าเลื่อมใสมาก :b8: :b8: :b8: กราบๆๆ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/