ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

จิตไหวหรือแปรไป เป็นสังขาร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49423
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 11 ก.พ. 2015, 21:12 ]
หัวข้อกระทู้:  จิตไหวหรือแปรไป เป็นสังขาร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการความสุขของโลกนั้นไม่ผิดอะไรกับการนั่งเก้าอี้
ถ้าเก้าอี้มันไม่ไหวนั่นแหละจึงจะมีความสุข
การไหวในทางใจนี้มีอยู่ ๒ อย่าง คือ
ไหวไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ไหวไปโดยวิบากกรรมอย่างหนึ่ง

ใจของเรานี้มันไหววันละกี่ครั้ง
บางทีก็ไหวจากกรรม บางทีก็ไหวจากวิบาก
แต่มันไหวอย่างไหนเราก็ไม่ทราบ
นี่แหละเป็นตัว "อวิชชา"
"ความไม่รู้" นี้จึงเป็นเหตุ
ให้เกิด "สังขาร" คือ ความคิดขึ้น

จิตที่ไหวหรือแปรไปโดยธรรมชาติก็ดี
จิตที่ไหวหรือแปรไปโดยวิบากกรรมก็ดี
ทั้งสองอย่างนี้ถ้าไหวไปด้วยดีด้วยชอบ
ก็เป็นบุญ ถ้าไหวไปในทางชั่วก็เป็นบาป

การไหวนี้จึงมี ๒ อย่าง คือ
ไหวอย่าง "ผู้ดี" กับไหวอย่าง "อนาถา"

ไหวอย่างผู้ดี คือ ไหวไปในทางดีทางชอบ
เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นสุข
ไหวอย่างอนาถา คือ ไหวไปในทางชั่ว
ทางบาป อกุศล ก็เป็นทุกข์:b45: :b45:


คัดลอกจาก
หนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เล่ม ๒
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร

มกราคม, ๒๕๕๓. หน้า๒๖:b46: รวมคำสอนพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b46: ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 14 ก.พ. 2015, 08:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิตไหวหรือแปรไป เป็นสังขาร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/