ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49117
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 30 ธ.ค. 2014, 06:33 ]
หัวข้อกระทู้:  บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการสิ่งทั้งหลายหมดจากโลกนี้
ย่อมสำเร็จมาได้จาก "ความพากเพียร"
ให้สำนึกอย่างนี้ เราจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนก็ตาม
จะเป็นผู้ฉลาดมากหรือเป็นผู้โง่มาก
อ่อนการศึกษา อ่อนการสังคมก็ตาม
ถ้ามีธรรมะข้อนี้ประจำจิตใจของตนอยู่ตราบใด
บุคคลนั้นมีหวัง


ถ้าบุคคลใดฉลาดก็ตาม
รู้มากตามตำรับ แก่สังคมก็ตาม
แต่หากขาดความพากเพียรอย่างเดียว
ไม่มีหวังที่จะให้สำเร็จลุล่วงไปในจุดหมายของตน

ไม่ว่าแต่ในส่วนทางธรรม
แม้ในทางโลกก็เหมือนกัน
อันนี้พุทธบริษัททั้งหลาย
ผู้มุ่งต่อความสุขอันเลิศ กล่าวคือ "พระนิพพาน"
อันนี้แหละเป็นแม่เหล็กสำคัญ ให้ถือเป็นตัวที่ ๑

ตัวที่ ๒ นั้นไม่สำคัญเท่าใดนัก แต่เป็นคู่มือกำกับ
ถ้าตัวแรกมันเกิดขึ้น ตัวที่สองมันก็พลอยเกิด
คือ ได้แก่ "ขันติ" ทั้งสองตัวนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แต่ว่า ถ้าเป็นผู้มีความพากเพียร
ขันติมันก็มีในตัว เพราะเหตุใด?


คนผู้มีความพากเพียร ต้องมีอันตราย
มากีดขวางเป็นธรรมดา
แต่ถ้าเพียรจริงๆสิ่งนั้นมันก็ดับ
ทีนี้เพียรจริงๆ มันสำเร็จมาจากความอดทนเหมือนกัน
ถ้าไม่มีความอดความทน..เพียรมันก็ไปไม่รอด
ถ้ามีความเพียรประจำจิต
มันครอบไปถึงตัวขันติด้วย


ฉะนั้นคุณธรรมสองตัวนี้ให้ถือว่า
ความอดทนเป็นตัวที่ ๒ ความพากเพียรเป็นตัวที่ ๑
เมื่อมีความเพียรประจำตนอยู่อย่างนี้เป็นนิจ
สิ่งที่เรามุ่งหวังนั้น จะอยู่ลึก อยู่ไกลสักเพียงใดก็ตาม
พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าว่า
คนนั้นจะสมหวังของเขาได้
ฉะนั้นจึงได้เปล่งพุทธภาษิตรับรองให้พวกเรา
เพื่อประกอบความเพียรอันนั้นว่่า

วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ

บุคคลที่จะพ้นไปจากโลก บรรลุถึงพระนิพพาน
ต้องอาศัย"ความเพียร"เป็นรากเหง้า
ความเพียรจัดเป็นเครื่องดึงดูด ผลักดันบุคคลผู้นั้น
ให้ก้าวไปสู่พระนิพพาน

นี่..พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ก่อน:b45: :b45:


ที่มา : จากพระธรรมเทศนา
https://www.youtube.com/watch?v=9X1NPXXEjxw


:b47: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b47: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  AAAA [ 30 พ.ค. 2015, 18:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

4A ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/