วันเวลาปัจจุบัน 23 ม.ค. 2021, 15:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ก.ค. 2014, 01:45 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มิ.ย. 2014, 09:57
โพสต์: 667

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

พระพุทธคุณบรรยาย

อิติปิโส ภควา อรหํ
พระอรหํเป็นผู้ไกลจากกิเลส คือผละจาก
โลภะ โทสะ โมหะ ตัวโลภะ โทสะ โมหะ นี้
เป็นกิเลโส เป็นต้นเป็นรากเป็นเง่าของกิเลสที่เกิดขึ้น
จะหยาบหรือละเอียดก็ตาม
เป็นกิ่งก้านสาขามาแต่โลภะโทสะโมหะทั้งสิ้น ธรรม
ทั้งหลายที่ทรงบรรยายไว้เป็นอเนกประการนั้น
เพราะจริตของบุคคลต่างกันเรื่องนั้นต้องกัน
กับบุคคลชนิดนี้ เรื่องนี้ต้องกันกับบุคคลชนิดนี้
เมื่อต้องกับอารมณ์ของตนๆแล้วการฟังจึงถือเอาเนื้อ
ความได้เพราะเหตุนี้จึงต้องแสดงไว้โดยมาก
ส่วนพระองค์ที่พระคุณนามว่า อรหํ นั้น
เพราะพระองค์เป็นผู้ปราบกิเลสเหล่านี้สิ้นเชิง
แล้วคือปราบ โลภะ โทสะ โมหะ อย่างหยาบ
ด้วยศีล มีเว้น
จากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติอสัทธรรมสมาจาร
กล่าวมุสา เป็นต้น ปราบโลภะ โทสะ โมหะ
อย่างกลางด้วยสมาธิ คือกามฉันท์ ความใคร่
ความพอใจในกามารมณ์ ๑ พยาบาท คือ
ความประทุษร้ายอาฆาตจองเวร ๑ ถีนะมิทธะ
ความง่วงงุน ๑ อุททัจจกุกุจจความฟุ้งซ่าน ๑ วิจิกิจฉา
ความไม่แน่ใจ ๑ ปราบโลภะ โทสะ โมหะ
อย่างละเอียดด้วยปัญญาคือความรอบรู้
ในสังขารโลกแลสังขารธรรม
ส่วนสังขารโลกนั้นได้แก่ มือเท้าตนตัวหัวขา
หรือต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้เป็นต้น
เป็นสังขารโลกมีมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดของเรา
เมื่อเราเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารโลกแต่ก็
ยังไม่พอ ยังต้องเข้าโรงเรียนเล่าเรียนความรู้
ทั้งหลายทั้งปวง
มีหนังสือเลขผานาทีเหล่านี้อีกครั้งรู้
ในสิ่งเหล่านี้จบแล้วก็เลยกลายเป็นวิชชา
ของตัวทีเดียวที่จริงก็ไม่ใช่วิชชาของตัว ไปเรียน
เขามา ครั้งเข้าใจชำนิชำนาญแล้วก็เลยถือว่าตัว
เป็นคนเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาดีมีความรู้ดี ถือเอา
เป็นของๆ ตนหมดทีเดียวที่นี้มีความเบื่อหน่ายในโลก
มาเรียนธรรม มาติดสังขารธรรมอีก
คือท่านสอนให้รู้ขันธ์ ๕ ว่านี่เป็นรูป
เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นี่เป็นธาตุ ๖ คือ นี่
เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศเป็นวิญญาณ นี่
เป็น อนิจจํ ทุกขํ อนตตา เหล่านี้มาติดเสียอีก
แล้วถือเอาเป็นขันธ์ ๕ จริงธาตุ ๖ จริง อนิจจํ
ทุกขํ อนตตา จริงทีนี้ถอนไม่ออกอีกก็เลยยึดมั่น
อยู่อย่างนั้นเอง เมื่อมีปัญญาตาใจเกิดขึ้นแล้ว
จึงเห็นวิสังขาร คือตัวธรรมดานี่เองส่วน โลภะ นั้น
ให้แบ่งออกอย่างนี้ คือความอยากสิ่งใดเกิดขึ้น
ให้พิจารณาเสียก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ จะมาแต่ง
ความสุขหรือความทุกข์ให้แก่เรา ถ้าสิ่งที่เราอยาก
ได้นี้จะนำมาซึ่งโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสแล้ว
ความอยากสิ่งนั้นก็เป็นตัวโลภะ ถ้าเราอยากบริโภค
เช่น อาหารหรือผ้านุ่งห่ม เรามีเงินก็ไปซื้อ
เขามาบริโภคนุ่งห่มตามความปรารถนา
หรือเราอยากมีศีลสมาธิปัญญาวิชชาวิมุตติ
หรืออยากจะบำเพ็ญทานการกุศลอย่าง
ใดก็ตามอย่างนี้ไม่เป็นโลภะ ถ้าอยากอะไรก็กลัว
เป็นโลภะไปเสียก็ใช้ไม่ได้
ต้องรู้ว่าอยากอย่างหนึ่งมีโทษะ อย่างหนึ่งมีคุณดังนี้
ส่วนโทสะนั้นไม่มีคุณอย่างใดมีแต่โทษฝ่ายเดียว ได้แต่
ต้องรู้ว่าโทสะเป็นสังขาร เป็นของปรุงได้แต่งได้
ถ้าเราจะต้องการใช้ ก็ต้องรู้สึกก่อนดังนี้แล้ว
จึงเอามาใช้ ทีนี้เมื่อเราจะต้องการใช้ก็ปรุงแต่งขึ้น
จะทำท่าทางดุด่าอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น เพราะมนุษย์นั้น
จะทรมานด้วยความเยือกเย็นไปหมดก็ไม่ได้จึงต้อง
ใช้อย่างนี้ ส่วนโมหะนั้นเป็นของละเอียดมากจนมอง
ไม่เห็น ดังเช่น โลภะ โทสะ จะเกิดก็เกิดขึ้น
จากโมหะนี้เองตัวโมหะนี้ซ่อนตัวอยู่ประหนึ่งว่าไฟที่อยู่
ในเหล็ก ถ้าไม่มีเครื่องกระทบไฟก็ไม่ออกมาให้ผู้
อื่นเห็นได้ ฉันใด ส่วนตัวโมหะนี้เป็นอนุสัยนอนนิ่งอยู่
ในสันดานเพราะสังขารโลกแลสังขารธรรม
เข้าไปทับอยู่หนักๆ เข้าก็เลย
เข้าไปดองเกิดธาตุบูดธาตุเปรี้ยวเกิดธาตุเมาขึ้น
พระองค์ทรงปราบอนุสัยซึ่งนอนอยู่
ด้วยทรงเห็นปฏิจสมุปบาทแจ้งชัด คืออวิชชาดับกลับ
เป็นวิชชาขึ้นดังนี้ สังขารทั้งหลายจึงดับหมด
เมื่อสังขารดับเป็นวิสังขารแล้ว สิ่งเหล่านั้น
จึงดับหมด เมื่อเราจะถึงพระคุณนามในบทว่า อรหํ
ก็จงพยายามให้รู้ในปริยัติธรรม
และปฏิบัติธรรมปฏิเวธธรรมนี้ให้แจ้งชัด คือรู้
ในปริยัตินั้น ได้แก่ รู้ศีลเป็นอย่างนั้น สมาธิ
เป็นอย่างนั้น ปัญญาเป็นอย่างนั้น
ดังนี้เรียกว่ารู้ปริยัติ ส่วนปฏิบัติธรรมนั้นได้แก่
ความรู้ปริยัติแล้วได้ประพฤติปฏิบัติตาม
ส่วนปฏิเวธธรรมนั้นได้แก่รู้ผลที่ตนปฏิบัติมาแล้ว
คือรู้สึกคุณในตนอย่างนี้ๆ มรรคผลมี
ในตนเพียงชั้นนี้ รู้ดังนี้เรียกว่าปฏิเวธธรรม


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 8 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร