ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิธีไถ่ถอนกิเลส : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48285
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สยามนุภาพ [ 27 ก.ค. 2014, 01:22 ]
หัวข้อกระทู้:  วิธีไถ่ถอนกิเลส : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

รูปภาพ

วิธีไถ่ถอนกิเลส

พึงเจริญอสุภภาวนา เพื่อละราคะเสีย
พึงเจริญเมตตา เพื่อละพยาบาทเสีย
พึงเจริญอานาปานสติ เพื่อเข้าไปตัดวิตกเสีย
พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะเสีย
อนัตตาสัญญา ก็พึงเห็นพึงตั้งใจไว้ด้วยดี
ความถอนอัสมิมานะขึ้นเสียได้ เป็นปรินิพพาน
ในทิฏฐธรรมภพ ปัจจุบันนี้ทีเดียว
.......อะไรเป็นปัจจัยของอวิชชา เรานั่นแหละ
เป็นปัจจัยของอวิชชา
อะไรเป็นปัจจัยของเรา อวิชชานั่นแหละ
เป็นปัจจัยของเรา
ถ้ามีอวิชชาก็มีเรา
ถ้ามีเราก็มีอวิชชา
ตำราแบบแผนนี้มิใช่ยา ยามิ
ใช่ตำราแบบแผน
ความไข้ไม่ได้หายด้วยยาอย่างเดียว
ต้องอาศัยกินยานั้น ด้วยไข้จึงหาย
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจนฺโท (จันทร์)
...................................................

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/