ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ชีวิตย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคเป็นระยะๆเป็นธรรมดา(หลวงตามหาบัว)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47711
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  หัวหอม [ 10 พ.ค. 2014, 13:39 ]
หัวข้อกระทู้:  ชีวิตย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคเป็นระยะๆเป็นธรรมดา(หลวงตามหาบัว)

รูปภาพ

เทศน์งานคล้ายวันเกิดหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ วัดหินหมากเป้ง
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ หน)
ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺสตสฺสาติ.

วันนี้คล้ายกับวันเกิดของท่านอาจารย์เทสก์เราซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร และได้มรณภาพผ่านไปแล้ว นี่เป็นเครื่องประกาศให้เราทั้งหลายที่อยู่ในที่นี่ก็ดี ไม่ได้อยู่ในที่นี่ก็ดี ได้ทราบทั่วกันว่า เรื่องความเกิดกับความตายนี้เป็นของคู่กันมาดั้งเดิม และไม่ว่าใครจะได้ธรรมเหล่านี้เป็นคู่ตลอดไป ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ดังที่ยกขึ้นเป็นกระทู้เบื้องต้นนั้นว่า ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดก็เป็นความทุกข์ประเภทหนึ่ง ชราปิ ทุกฺขา ความแก่ก็เป็นความทุกข์ประเภทหนึ่ง มรณมฺปิ ทุกฺขํ ความล้มหายตายจากก็เป็นความทุกข์ประเภทหนึ่ง ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส นอกจากไม่เกิดเท่านั้นจึงไม่มีทุกข์

ที่ว่า ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส เป็นเครื่องรับรองยืนยันว่า ผู้ที่เกิดทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองทุกข์ เกิดมาแล้วเสือกคลานทะเยอทะยานยุ่งเหยิงวุ่นวายทั่วโลกดินแดน ไม่ว่าโลกเขาโลกเรา ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคล เป็นเหมือนกันหมด โลกนี้จึงเหมือนกับโลกกองฟืนกองไฟเผาไหม้อยู่ทุกรูปทุกกาย ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ไว้หน้า ท่านประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบโทษของมันว่าเป็นอย่างนี้ และประกาศคุณอันประเสริฐให้เราทั้งหลายทราบด้วยว่า การไม่มาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรื่องแบกกองทุกข์นี้เสียเท่านั้น เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ หรือว่า ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด ผู้ที่ไม่มาเกิดถือกำเนิดเป็นเราเป็นท่าน ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ทั่วดินแดนนี้ ผู้เหล่านี้ไม่ตาย ผู้เหล่านี้ไม่ได้รับความทุกข์

การแสดงธรรมก็ขอความกรุณาจากบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ในระยะนี้วัยนี้แล้วไม่เหมือนแต่ก่อน เทศน์หลงหน้าหลงหลังจำไม่ได้ บางทีเทศน์ไปแล้วไม่ทราบว่าจะลงตรงไหน วกหน้าวกหลังหลงหน้าหลงหลังไปอย่างนั้น จึงขออภัยว่าตรงไหนที่พอยึดได้ก็กรุณายึดไป ส่วนไหนที่ขาดวรรคขาดตอนไปก็ปล่อยทิ้งไปเสีย อันนี้จะเป็นการเหมาะสมกับการฟังเทศน์อยู่ในเวลานี้ของผู้เทศน์ซึ่งอยู่ในวัยนี้

วันนี้ได้พูดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย และความไม่เกิด ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบ เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราเป็นความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะนักบวชบวชมาเพื่อความเห็นภัยเห็นทุกข์ทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ในตัวของเรานี้ ให้ได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลส ซึ่งเป็นตัวเหตุให้ได้รับความทุกข์ความทรมานนี้ออกโดยลำดับ

รูปภาพ


ที่มา : http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 58&CatID=2

เจ้าของ:  sirinpho [ 14 พ.ค. 2014, 00:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตย่อมมีปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ เป็นธรรมดา (หลวงตามหาบั

ขออนุโมทนาสาธุการค่ะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/