ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ธรรม ๓ ประการที่ควรยึดในการทำงาน (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46841
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 21 พ.ย. 2013, 04:24 ]
หัวข้อกระทู้:  ธรรม ๓ ประการที่ควรยึดในการทำงาน (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

รูปภาพ

ธรรมโอวาท
ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดงธรรมเทศนาอบรมคณะข้าราชการ
ณ บ้านพักปลัด จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖


:b46: :b46:

การปกครองต้องอาศัยธรรมะเป็นหลัก
กิจการงานจึงเจริญไปด้วยดี
ทั้งในบุคคลทั่วไปและส่วนตัวเอง

ธรรมะ ๓ ประการที่เป็นหลักควรยึดถือ คือ
๑) พุทธานุสติ
๒) เมตตา
๓) ขันติ


:b42: พุทธานุสติ

พุทธานุสติ ก็คือ "พุทธคุณ" ส่วนบุคคล หมายถึง "พระพุทธเจ้า"
ส่วนการกระทำ หมายถึง "อรหันต์" ความสุจริต ดีงาม บริสุทธิ์
ซึ่งเป็นพระจริยาวัตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งควรน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

:b44: เมตตา

เราต้องเจริญเมตตาตลอดบุคคลและสัตว์
ทั้งในเบื้องบน เบื้องต่ำ และท่ามกลาง


โลกเบื้องต่ำ ได้แก่ คนที่มีความเป็นอยู่
หรือวิทยฐานะต่ำต้อยกว่าเรา หรือมีสติปัญญาน้อยกว่า
และความประพฤติก็ต่ำกว่าก็ดี
เราต้องเมตตาดึงเขาขึ้นมาให้เสมอกับเรา

โลกเบื้องสูง ได้แ่ก่ ครูบาอาจารย์ เจ้านาย
เราตอ้งส่งเสริมกิจธุระของท่านให้สูงขึ้นเจริญขึ้น
ถึงท่านจะมีทรัพย์ มีวิชาดีกว่าเรา
เราก็ต้องนึกถึงคุณความดีของท่านเหล่านี้
ส่งเสริมเพิ่มพูนบุญกุศลของท่าน เป็นหูเป็นตามให้ท่าน
อย่างนี้เรียกว่า มนุษย์มี ๒ ตา

โลกท่ามกลาง ได้แก่ เพื่อนมิตรสหาย
เราต้องมีสามัคคีธรรมรักใคร่ เอื้อเฟื้อกันและกัน


"เมตตา" เป็นหลักสำคัญที่สุดในโลก
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
อย่าให้มันมีเกลียด โกรธ พยาบาท

:b41: ขันติ

"ความอดทน" คือ กำลังกายเรามีเท่าไร
เราต้องทำไปให้เต็มที่
กำลังวาจามีเท่าไรกล่าวไปให้เต็มที่
อย่าหวั่นไหวในคำติชมของคนทั้งหลาย

เราทำดีเขาว่าดีก็มี
เราทำชั่วเขาว่าดีก็มี
เราทำดีเขาว่าชั่วก็มี
ทั้ง ๓ อย่างนี้ล้วนเป็นเครื่องหวั่นไหวทั้งสิ้น
ฉะนั้น..ให้ยึดเอาการกระทำดี กระทำถูกของตนเองเป็นสำคัญ


ใครจะติชมอย่างไรไม่ต้องยินดียินร้าย
ธรรมดาลมมันจะต้องพัด
เปรียบเหมือนผลไม้ที่พอเริ่มเกิดออกมา
มันก็จะต้องมีด้วงแมลงคอยกัดกินทำอันตราย
คนเราที่ตั้งใจจะทำความดี
ก็มักมีศัตรูคอยปองร้าย เช่นเดียวกัน

ให้ทุกคนทำตัวเป็นประโยชน์เหมือนต้นไม้
ยึด "พุทธานุสติ" เป็นราก
"เมตตา" เป็นลำต้น
และ "ขันติ" เป็นยอด


"พุทธคุณ" ฝังไว้ในจิตใจ
"เมตตา" ฝังไว้ในกายวาจา
"ขันติ" เป็นแม่เหล็กอย่างแข็งแกร่ง


:b47: :b48:

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.

โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๑๔๒-๑๔๔

เจ้าของ:  sirinpho [ 21 พ.ย. 2013, 23:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธรรม ๓ ประการที่ควรยึดในการทำงาน (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

สาธุค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/