ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำสิ่งใดสำเร็จเพราะมี “ฤทธิ์” (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45842
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 12 ก.ค. 2013, 17:04 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำสิ่งใดสำเร็จเพราะมี “ฤทธิ์” (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

รูปภาพ

โอวาทธรรม
ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


แสดงพระธรรมเทศนา ณ อำเภออำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖

(ในสมัยนั้นเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี)


:b42: :b42:

จิตใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

ศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ
ถ้าใจสูง..ศาสนาก็สูง
ถ้าใจต่ำ..ศาสนาก็ต่ำ

"ฤทธิ์" ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เหาะเหินเดินอากาศได้
"ฤทธิ์" แปลว่า "สิ่งที่สำเร็จได้ด้วยความเจตนา"

"อิทธิฤทธิ์" เป็นเรื่องของร่างกาย
คือ สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา

"บุญญฤทธิ์" เป็นเรื่องของจิตใจ
สำเร็จได้ด้วยความเป็นเองบันดาล

คนที่ทำอะไรไม่สำเร็จ คิดอะไรไม่สำเร็จ
ก็เพราะไม่มีฤทธิ์ ไม่มีอำนาจ


ฉะนั้น เราจึงต้องฝึกฝนจิตให้ดี ให้มีอำนาจ
ถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ไม่ดีขึ้น เหมือนพื้นแผ่นดินไม่มีคนดัดแปลง
มันก็เป็นที่สำหรับคนเหยียบย่ำ
เป็นป่า เป็นพง เป็นที่อาศัยของสัตว์

ถ้าใจของเรามี "มนุษยธรรม" มันก็เจริญ
มี "เทวธรรม" มันก็เจริญ:b44: :b44:


คัดลอกจากหนังสือ แนวทางวิปัสสนา-กัมมัฎฐาน ๑
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม โดย ชมรมกัลยาณธรรม
ลี ธมฺมธโร. แนวทางวิปัสสนา-กัมมัฎฐาน ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์, ๒๕๕๒. หน้า ๑๑๖:b46: กระทู้รวมคำสอนพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b46: ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ก.ค. 2013, 07:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำสิ่งใดสำเร็จเพราะมี “ฤทธิ์” : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

น้องพลอยกับเพื่อนได้มีโอกาสไปวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
แล้วได้ไปกราบสรีระสังขารของท่านพ่อลี ธมฺมธโร (อยู่ในโลงทอง-ยังไม่ถวายเพลิง)
ต่อด้วยการนั่งสมาธิหน้ารูปหล่อของท่าน ภายใน “วิหารสุทธิธรรมรังสี” พักใหญ่ๆ
หลังจากนั้นไปกราบรูปหล่อ-พระธาตุของครูบาฯ สายหลวงปู่มั่น ภายใน “พระธุตังคเจดีย์”

ต่อมาก็ไปกราบรูปปั้นพระเจ้าอโศกมหาราช (ดูงดงาม ขลัง ขรึม มีพลัง)
จากนั้นก็ไปที่กุฏิท่านพ่อลี ธมฺมธโร สถานที่ที่ท่านละสังขาร
โดยมีหลวงปู่องค์หนึ่ง (จำชื่อไม่ได้) อายุกว่า 87 ปี เป็นผู้ดูแล

หลวงปู่องค์นี้ท่านเป็นผู้นำทางไปยังป่าชายเลน ด้านหลังของวัด
ต้องเดินไปน่าจะเกือบ 1 กิโลเมตรกระมัง
หลวงปู่องค์นี้ แม้ท่านจะมีอายุมากกว่า 87 ปีแล้ว
แต่ท่านเดินนำทางคณะของน้องพลอยได้เร็วมาก เดินแบบไม่หยุดพัก
ท่านเดินนำหน้าพวกเราทุกคนเลย พวกเรา (อายุยังไม่มากนัก)
เกือบครึ่งวิ่งครึ่งเดิน ถึงจะตามท่านทัน น่าอัศจรรย์จริงๆ เลยค่ะ :b8: :b44: :b1:

ทุกวันนี้ระลึกถึงคราใด ก็เป็นให้ต้องปลื้มปีติทุกครั้งไป กราบองค์ท่านพ่อลีด้วยเจ้าค่ะ

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 19 ก.พ. 2015, 12:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำสิ่งใดสำเร็จเพราะมี “ฤทธิ์” : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

สาธุๆ Kiss :b16:

เจ้าของ:  daoduan [ 12 ธ.ค. 2015, 14:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำสิ่งใดสำเร็จเพราะมี “ฤทธิ์” : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
Kiss :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/