ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำผิดดีกว่าไม่ทำ ไม่ทำนั้นผิดอยู่ในตัวแล้ว : พระอาจารย์ลี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44449
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 29 ม.ค. 2013, 17:24 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำผิดดีกว่าไม่ทำ ไม่ทำนั้นผิดอยู่ในตัวแล้ว : พระอาจารย์ลี

รูปภาพ

โอวาทธรรม
ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๖
ณ เนกขัมมาภิรมยสถาน วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ


:b42: :b42:

"ท่านเจ้าคุณใหญ่" (เจ้าคุณอุปาลีคุณูปมาจารย์, สิริจนฺโท)
ท่านว่าจริงของท่าน..."ถ้าเราดีคนเดียวแล้วคนทั้งโลกดีหมด"

"ความสุข" เหมือนกับแกงอยู่ในหม้อหรืออาหารที่อยู่ในภาชนะ
"ความสบาย" เหมือนกับไอระเหยกระจายออกไปในอากาศ
ไม่ติดไม่ข้องกับอะไรทั้งหมด

ขี้ตาก้อนเท่าภูเขา ขี้หูก็เต็มช่อง
หูเป็นหูปุ้งกี๋ที่เขาโกยเอาแต่เศษอาหารและสิ่งของเน่าๆ ไปทิ้ง
ไม่ได้แคะขี้ตาขี้หู จะไม่มองเห็นและได้ยินได้ฟังของดีอะไร

พระพุทธเจ้าเหมือนพระราชา
พวกเราก็เหมือนกรรมกร ที่ท่านจ้างมาทำงาน
บางคนก็โกงเวลา โกงงาน โกงเงิน
ถ้าพระโกงเวลา โกงความดีก็เหมือนโกงพระพุทธเจ้า
เวลาที่จะทำดี บอกว่า ไม่มีเวลา
ไปนั่งคุยกันเสียตั้ง ๔-๕ ชั่วโมง

ศีล ที่พระพุทธเจ้าบอกให้ชำระก็ไม่ชำระ
สมาธิ บอกให้ทำก็ไม่ทำ
ปัญญา บอกให้ทำให้แจ้งก็ไม่ดำเนินตาม


อย่างนี้เราไปสนับสนุนก็นรกกินหมด

เวลาอาตมาป่วยหนักใกล้จะตาย
จะไม่ให้พระหรือเณรเข้าใกล้เลยสักคน ใต้ถุนก็ไม่ให้ใครเข้ามาอยู่
การที่ไม่ให้คนเข้าใกล้เพราะอะไร?
เพราะเหตุว่าขณะที่เรากำลังปล่อยกระแสธาตุออกไป
พอมีคนเข้ามาใกล้ลมปะทะเข้ามาทำลายหมด
เหมือนเหล็กไฟร้อนๆ พอถูกน้ำเย็นเข้าก็...แฉ่...ขึ้นมาทันที
ฉะนั้นขณะที่เราปล่อยกระแสธาตุเย็นออกไป
พอปะทะคนร้อนเข้ามาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
เวลาใกล้จะตายนั้น เราจะต้องระเบิดความดีในตัวออกให้หมด

ถ้าอยู่บ้านสบาย...พระพุทธเจ้าจะต้องไปบวชทำไม?
ยิ่งอยู่ป่ายิ่งสบายกว่าอยู่วัดหลายเท่า
พระอยู่ป่าก็เท่ากับโยมอยู่วัด
พระอยู่วัดก็เท่ากับโยมอยู่บ้านน่ะแหล่ะ


"ทำดี"...ให้เท่าอาตมาทำนี่ก็พอแล้ว ไม่ต้องเอามากมายดอก
แต่ถ้ายิ่งทำได้ดีกว่า...ก็ไม่อิจฉาเลย


"ใจ" ข้องกับอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้น
เกิดกับไม่เกิดก็ดีเท่ากัน เจ็บกับไม่เจ็บก็ดี
ตายกับไม่ตายก็ดีเหมือนกัน ราคาเท่ากันหมด
คิดอย่างนี้ก็จะสบายใจ ไม่มีอะไรข้อง

ถ้าแพ้...ก็ไม่เป็นอาจารย์ใคร
ถ้าเราแพ้ก็จะยอมเป็นลูกศิษย์คนนั้นแหล่ะ (พูดเฉพาะกับศิษย์ของท่าน)

"คนทำผิด" นั้นดีกว่า "คนไม่ทำ"
ทำผิดยังแก้ให้ถูกได้ แต่คนไม่ทำนี่สิ...ไม่รู้จะไปแก้อย่างไร
เพราะไม่รู้ว่าตนเป็นคนผิดหรือคนถูก
การไม่ทำนั่นก็ผิดอยู่ในตัวแล้ว


สมบัติของผู้ดี คือ "อริยสัจจ์" หรือ "อริยทรัพย์"


:b40: :b40:

คัดลอกจากหนังสือ แนวทางวิปัสสนา-กัมมัฎฐาน ๑
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม
โดย ชมรมกัลยาณธรรม
ลี ธมฺมธโร. แนวทางวิปัสสนา-กัมมัฎฐาน ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์, ๒๕๕๒. หน้า ๑๐๑-๑๐๓


:b39: กระทู้รวมคำสอนพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b39: ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  sirinpho [ 06 มิ.ย. 2015, 16:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทำผิดดีกว่าไม่ทำ ไม่ทำนั้นผิดอยู่ในตัวแล้ว : พระอาจารย์ล

:b8:
:b8:
:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/