ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อานิสงส์ธรรมทาน ๕ ประการ (ท่านเจ้าคุณโชดก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43256
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  student [ 11 ก.ย. 2012, 13:05 ]
หัวข้อกระทู้:  อานิสงส์ธรรมทาน ๕ ประการ (ท่านเจ้าคุณโชดก)

รูปภาพ

อ า นิ ส ง ส์ ธ ร ร ม ท า น ๕ ป ร ะ ก า ร
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานครอานิสงส์ธรรมทานมี ๕ ประการ คือ

๑. อตฺถมฺมปฏิสํเวที

เข้าใจในอรรถ คือ เนื้อความแห่งบาลี และเข้าใจในความ คือ ตัวบาลี

๒. ปโมทะ

มีความร่าเริงในธรรม ได้แก่ ตรุณปิติ คือ มีความอิ่มใจอย่างอ่อน

๓. ปีติ

มีความอิ่มใจ ได้แก่ พลวปิติ คือ ความอิ่มใจอย่างแรงกล้า

๔. ปสฺสทฺธิ

มีความสงบ ได้แก่ มีความสงบใจ

๕. สมาธิ

มีใจตั้งมั่น ได้แก่มีใจเป็นสมาธิทั้งที่เป็น โลกียะ และ โลกุตระ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “สุดยอดธรรม จากรากแก้วถึงรากแขนง” โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙), วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร, หน้า ๖๘-๖๙)

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16304


:b44: ประวัติและปฏิปทา “ท่านเจ้าคุณโชดก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19975

:b44: รวมคำสอน “พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49279

:b44: หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ-สมเด็จย่า
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับ “ท่านเจ้าคุณโชดก”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=44884

:b44: “ท่านเจ้าคุณโชดก” เป็น ๑ ใน ๔ ครูบาอาจารย์
ของ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48697

เจ้าของ:  Hanako [ 11 ก.ย. 2012, 14:52 ]
หัวข้อกระทู้: 

:b8:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 11 ก.ย. 2012, 16:15 ]
หัวข้อกระทู้: 

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 22 มี.ค. 2015, 17:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ธรรมทาน ๕ ประการ : พระธรรมธีรราชมหามุนี

:b8: :b8: :b8: ดีแท้ๆ

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 11 ธ.ค. 2018, 06:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ธรรมทาน ๕ ประการ : พระธรรมธีรราชมหามุนี

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 10 ม.ค. 2019, 09:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ธรรมทาน ๕ ประการ (ท่านเจ้าคุณโชดก)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/