ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42460
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 22 มิ.ย. 2012, 22:42 ]
หัวข้อกระทู้:  อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)

รูปภาพ
Ajahn Pasanno at Abhayagiri Buddhist Monastery


อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ
ปสนฺโน ภิกขุ (พระอาจารย์ปสันโน)
วัดป่าอภัยคิรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


...ถ้าจะหาหลักการที่ดี
นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแ้ล้ว
ค ง จ ะ ห า ไ ด้ ย า ก


คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เพียบพร้อม
สำหรับแนวทางในการดำเนินชีิวิตของเรา

การที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า
มาใช้ในชีวิตของเราเป็นสิ่งจำเป็น
ถ้าหากว่าเราต้องการความเจริญของชีวิต


แต่ก็ควรมีหลักการที่จะใช้
ไม่ใช่เพียงแต่ตั้งความหวัง
ให้ได้รับความเจริญความสุขสบาย
แต่ควรจะมีข้อวัตรปฏิบัติของตัวเราเองด้วย

แต่ในวันนี้อาตมาอยากจะยกข้อธรรมะ
ซึ่งเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้
เป็นหลักความเจริญของอารยชน
หรือความเจริญในทางที่ประเสริฐ

ซึ่งเรียกว่า “อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ” หรือ “อ า ร ย วั ฒิ”
ซึ่งได้แก่ “ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา...”


:b8: :b8: :b8:

[คัดลอกบางตอนมาจาก : “ความเจริญในทางที่ประเสริฐ”
โดย ปสนฺโน ภิกขุ (พระอาจารย์ปสันโน) วัดป่าอภัยคิรี
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, หน้า ๑-๒]


:b44: ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22218

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 06 เม.ย. 2015, 15:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ" : พระอาจารย์ปสันโน

ขออนุโมทนาบุญนะครับ :b17:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 28 ก.พ. 2020, 10:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 15 มิ.ย. 2020, 15:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/