ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ค ว า ม เ พี ย ร : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42403
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 16 มิ.ย. 2012, 00:09 ]
หัวข้อกระทู้:  ค ว า ม เ พี ย ร : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

รูปภาพ
[ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ "พระมหาชนก"
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย]


ค ว า ม เ พี ย ร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม


ความเพียรของมนุษย์
เทวดาก็กีดกันไม่ได้ ว่าอย่างนั้นนะ


อันนี้ก็หมายความว่า
พุทธศาสนานี่ไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตา


ให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำััลังความสามารถแ้ล้ว
จะสามารถเอาชนะแม้โชคชะตาได้


:b8: :b8: :b8:

[ที่มา : "ธัมมะ อกาลิโก : ธรรมไม่จำกัดกาล"
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), หน้า ๖๘]


หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/