ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ให้พระรัตนตรัยเป็นพ่อแม่ (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38272
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 26 พ.ค. 2011, 08:21 ]
หัวข้อกระทู้:  ให้พระรัตนตรัยเป็นพ่อแม่ (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)

โอวาทของหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
วัดป่ามณีรัตน์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

รูปภาพ

:b41: :b46: :b46: :b41:

ครูบาอาจารย์ทองรัตน์ ให้โอวาท พระเทียบ ก่อนลาสิกขาว่า
ให้ปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
ภาวนา พุทโธ ทุกลมหายใจเข้าออก

ก้าวเท้าขวา “พุท” เท้าซ้าย “โธ” ทุกย่างก้าว
จะเห็นความมหัศจรรย์ของพุทโธภายใน ๑ ปี

เวลากราบพระพุทธ กราบที่ไหนก็ตาม
ให้โยนิโสมนสิการ...
น้อมใจลงกราบใกล้ฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้า

เสมือนกับท่านมายืนหรือประัทับนั่งอยู่ใกล้ๆ เรา
เป็นพ่อติดตามดูแลเราทุกเวลา

กราบพระธรรม พระธรรมเหมือนแม่
คุ้มครองดูแลเราตลอดเวลา

กราบพระอริยสงฆ์ พระสงฆ์เป็นพระพี่เลี้ยง
นำเราให้คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ด้วยกาย วาจา ใจในทุกสถานที่

คุณพระรัตนตรัยนี้
จะทำให้เราประสบความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป


:b48: :b48: :b43: :b43:


คัดลอกจาก... หนังสือมณีรัตน์...อัญมณีแห่งไพรสณฑ์
(ปฏิปทาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กฺนตสีโล).
พิมพ์ครั้งที่ ๔. สำนักพิมพ์ธรรมดา : กรุงเทพฯ. ๒๕๕๒, ๑๑๓.

เจ้าของ:  O.wan [ 26 พ.ค. 2011, 15:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ให้พระรัตนตรัยเป็นพ่อแม่ (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)

:b51: อนุโมทนา... :b8: ..คุณHanako... :b51:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/