ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ต้นตอที่ทำให้เกิดทุกข์และดับทุกข์ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38267
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 พ.ค. 2011, 21:37 ]
หัวข้อกระทู้:  ต้นตอที่ทำให้เกิดทุกข์และดับทุกข์ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

รูปภาพ

ต้ น ต อ ที่ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์
แ ล ะ ดั บ ทุ ก ข์

พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)*
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


ในโลกนี้นอกจากรูปกับนาม
คือกายกับใจแล้วจะมีอะไรอีก
สุขและทุกข์ก็ดี
นอกจากทุกข์กายและทุกข์ ใจแล้ว
จะมีอะไรและที่ไหนอีก


เมื่อของทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้ว
หากไม่ตั้งอยู่บนกายและบนใจนี้แล้ว
ก็ไม่ทราบว่ามันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและที่ไหน

จิตก็หมือนกัน
ถ้าบุคคลจะทำการใด ๆ เพื่อให้พ้นไปจากทุกข์
ถ้าไม่ทำให้พ้นไปจากกายจากใจนี้แล้ว
ก็จะเพื่อประโยชน์อันใด


แต่ทุกข์ก็มีอิทธิพลเหนือคำสอนของครูบาอาจารย์และใคร ๆ ทั้งหมด

ทุกข์นั้นแหละเป็นเครื่องหล่อหลอมคนให้เป็นคน
ให้มีความขยันหมั่นเพียรให้พึ่งตนเองได้
ให้เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนคนอื่นอย่างดีที่สุด

ทุกข์เป็นมัคคุเทศก์นำทางให้คนตั้งตัวได้ทุกข์
เป็นเครื่องดึงดูดให้คนสร้างความดีความงามมีทำทานรักษาศีลเป็นต้น

ทุกข์เป็นเครื่องวัดความสุขเสมือนปรอท
เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ

ผู้มีความสุขมากสุขน้อยต้องเอาทุกข์เข้าไปวัดเทียบ
ผู้เกลียดทุกข์ไม่ชอบทุกข์ก็คือผู้ที่ไม่มีปรอท
ผู้ชอบทุกข์รักทุกข์ก็คือผู้มีปรอทแต่ไม่ได้ทำการวัด


ผู้เจริญฌาณและนิวรณ์ห้าได้ก็ต้องใช้ปรอทนี้เป็นเครื่องวัด
กายกับใจนี้เป็นพื้นฐานของโลก? (คือทุกข์)

ผู้มีปัญญาทั้งหลายหยิบยกเอาทุกข์อันนี้ขึ้นมาพิจารณา
จนทราบเรื่องของทุกข์พร้อมด้วยมูลเหตุให้เกิดทุกข์แล้วปล่อยวาง
ทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยอุบายปัญญาอันชอบ
จนบรรลุมรรคผลนิพพานได้

ก็ล้วนแล้วแต่มาตั้งต้นดำเนินไปจากกายกับใจ (คือทุกข์) นี้ทั้งนั้น


:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ * คือ สมณศักดิ์ในขณะนั้น

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : เรื่องของความเกิด-ดับ ใน ประมวลแนวปฏิบัติธรรม
ของ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

โรงพิมพ์ไทยเขษม,พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๔๖-๒๔๗)

เจ้าของ:  O.wan [ 26 พ.ค. 2011, 15:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นตอที่ทำให้เกิดทุกข์และดับทุกข์ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังส

:b51: :b8: :b8: :b8: :b51:

เจ้าของ:  bluebird [ 27 พ.ค. 2011, 13:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ต้นตอที่ทำให้เกิดทุกข์และดับทุกข์ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังส

:b44: :b8: :b8: :b8: :b44:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/