ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38022
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 พ.ค. 2011, 03:41 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

โอวาทธรรม
ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


รูปภาพ

:b45: :b45:

การที่เรามาบำเพ็ญจิตใจอยู่นี้ ต้องเสียสละถึง ๕ อย่าง
นับเป็น “มหาปริจาค” ทีเดียว คือ

๑. เสียสละเวลา
เวลาของเราซึ่งอาจเป็นเงินเป็นทอง เป็นวิชาความรู้ เป็นเวลานอนพัก

๒. สละความสุข
เราอยู่บ้านของเราเรามีความสุข
ถ้าหากเรามาอยู่ในสังคมอย่างนี้ เราหมดอิสระ เราไม่ได้นั่งนอนอย่างสบายใจ

๓. สละภายใน
เช่น สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ คือ สละอกุศลธรรมที่เกิดจากทางกาย

๔. สละคำพูดที่เป็นโทษ
คือ วาจาทุจริต

๕. สละความกังวล
คือ บำเพ็ญจิตใจให้สงบนิ่งจากนีวรณธรรม

การสละของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับของเรา
เพราะพระองค์เป็นจอมศาสดา ส่วนเราเป็นเพียง “สาวกพุทธะ”
(เล่าถึงเรื่องมหาบริจาคของพระเวสสันดร)

ผลของการเสียสละของเรานั้น
ก็จะได้ซึ่งอามิสสุขและอาจถึงนิรามิสสุขด้วย
ผู้ที่ต้องการจะละขันธ์ห้า ต้องเสียสละห้าอย่างนี้:b8: :b8: :b8: ที่มา : แนวทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. ชมรมกัลยาณธรรม. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๒, ๑๓๕-๑๓๖.


:b44: :b44:


:b47: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b47: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

:b47: ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

เจ้าของ:  หัวหอม [ 08 พ.ค. 2011, 11:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

:b51: :b51: :b51: :b8:

เจ้าของ:  สุดปลายฟ้า [ 08 พ.ค. 2011, 12:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาค่ะ ที่นำสิ่งดี ๆ มีสาระมาแบ่งปันกัน ขอบคุณนะคะ ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

เจ้าของ:  ศิษย์หลวงปู่ทา [ 05 ธ.ค. 2014, 15:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 04 เม.ย. 2019, 07:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/