ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อธิบายศัพท์ธรรมะ จากหนังสือสันติรำลึก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37703
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  หัสพล พวงแก้ว [ 09 เม.ย. 2011, 00:56 ]
หัวข้อกระทู้:  อธิบายศัพท์ธรรมะ จากหนังสือสันติรำลึก

ขออนุญาตอธิบายศัพท์ธรรมะครับ เพราะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกในลานธรรมจักรแห่งนี้และก็รวมถึงผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปที่เปิดเข้ามาอ่านด้วยจะได้รู้ความหมายของคำจากธรรมะมากขึ้น เพื่อเวลาได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับ
แล้วผมจะทยอยนำมาโพสต์ไว้เท่าที่ผมจะมีเวลาเล่นเน็ทครับเพราะยังมีอีกมาก

ธรรมอันทำให้งาม 2 :b42:
1. ขันติ ความอดทน อดกลั้น
2. โสรัจจะ ความเสงี่ยม คือเก็บอารมณ์ไว้ภายใน ไม่แสดงอาการหุนหันพลันแล่นมุทะลุออกมา

ฌานหรือสมาธิ มี 3 ระดับ :b42:
1. ขณิกสมาธิ สมาธิเล็กน้อย
2. อุปจารสมาธิ สมาธิใกล้ถึงฌาน มีองค์ 4 คือ วิตก วิจาร ปีติ และสุข
3. อัปปนาสมาธิ สมาธิถึงฌานมี 4 ระดับ
3.1 ปฐมฌาน มีองค์ 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ เอกัคคตารมณ์
3.2 ทุติยฌาน มีองค์ 3 คือ ปีติ สุข และ เอกัคคตารมณ์
3.3 ตติยฌาน มีองค์ 2 คือ สุขและเอกัคคตารมณ์
3.4 จตุตถฌาน มีองค์ 2 คือ เอกัคคตารมณ์และอุเบกขา

จากหนังสือ สันติรำลึก
โดยหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

เจ้าของ:  Supatorn [ 19 ส.ค. 2011, 10:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิบายศัพท์ธรรมะ จากหนังสือสันติรำลึก

:b8: :b8: :b8:
:b41: :b41: :b41:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/