ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36088
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:14 ]
หัวข้อกระทู้:  ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

รูปภาพ


คำว่า "ธรรมาธิปไตย" เป็นคำที่น่าสนใจ แต่ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของธรรมาธิปไตยว่า คือ อะไรกันแน่ บ้างก็คิดว่าเป็นระบบการปกครองระบบหนึ่งในอุดมคติ บ้างก็มองว่า ธรรมาธิปไตยเป็นคุณสมบัติของการปกครองที่ดี จึงจะพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นไปให้มีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายความหมายของธรรมาธิปไตย ดังนี้

ความจริงธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ระบบการปกครอง แต่มันเป็นคุณธรรม หรือ คุณสมบัติในตัวคน แม้แต่ สังฆะ ซึ่งเป็นสถาบันที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเอง ก็ไม่มีการปกครองที่เรียกว่า ธรรมาธิปไตย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

ธรรมาธิปไตย เป็นคำเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้วในพระไตรปิฎก โดยมีความหมายของมันเองมาแต่เดิม ทีนี้ ชื่อของมันเกิดมาคล้ายกับคำใหม่ที่เขาคิดบัญญัติขึ้นมาไม่นานนี้ว่า ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการบัญญัติเพื่อให้เป็นคำแปลของคำฝรั่งว่า democracy

เมื่อเป็นคำบัญญัติขึ้นมาสำหรับ democracy คำว่า ประชาธิปไตย ก็จึงต้องมีความหมายไปตามคำฝรั่ง คือ democracy ที่ว่านั้นด้วย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

เมื่อเวลาผ่านไป คำว่า ประชาธิปไตย มีการใช้ดาษดื่นมากจนกลายเป็นว่า คนรู้จักคำว่า ประชาธิปไตย มากกว่าคำว่า ธรรมาธิปไตย ก็เลยชักจะมองความหมายของมันไปในเชิงที่จะให้เข้ากับ หรือให้อนุวัตรตามความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย

ไปๆมาๆ ธรรมาธิปไตย ก็เลยจะมีความหมายที่คลุมเครือหรือสับสน เพราะยกขึ้นมาพูดทีไร ก็มักมีเงาของคำว่า ประชาธิปไตย เข้ามาพาดผ่าน

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตย เป็นระบบการปกครองซึ่งมีเรื่องของการจัดตั้ง วางระบบ มีกระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบวิธีอะไรต่างๆในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
ตรงนี้ชัดว่า ระบบจัดตั้งที่ว่านั้นไม่มีในธรรมาธิปไตย เพราะฉะนั้น ถ้าจะไปบอกให้พัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นธรรมาธิปไตย ก็ย่อมมองไปชัด แล้วถ้าคนเข้าใจผิดว่า ธรรมาธิปไตย เป็นระบอบ เป็นระบบ ก็จะยุ่งกันไปใหญ่

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

การปกครองทุกระบอบ มีองค์ประกอบสำคัญ คือ อำนาจตัดสินใจ อันนี้เป็นตัวกำหนดเด็ดขาด ถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลคนเดียว ก็เป็น เผด็จการ
ถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคล ก็เป็น คณาธิปไตย
ถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน ก็เป็น ประชาธิปไตย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

ตอนนี้ บ้านเมืองของเราตกลงกันว่า ให้เป็นประชาธิปไตย อำนาจตัดสินใจจึงมาอยู่ที่ประชาชน เนื่องจากเรามีระบอบประชาธิปไตยที่มีตัวแทน ประชาชนก็มอบอำนาจตัดสินใจนี้ให้แก่พวกตัวแทนที่ตนเลือกตั้งไปนั้น แล้วตัวแทนหรือผู้แทน (ส.ส.) เหล่านี้ ก็ประชุมกันเลือกผู้นำ หรือหัวหน้าผู้บริหารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เลยเท่ากับมอบอำนาจตัดสินใจให้กับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ และทำการตัดสินใจในนามของประชาชน

ถ้าเขาเอาตัวเองเป็นใหญ่ เอาทิฐิความเห็น ความยึดถือส่วนตัว เอาผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสิน ก็เป็น อัตตาธิปไตย

ถ้าตัดสินใจไปตามกระแสนิยม เสียงเล่าลือหรือแม้ไม่เป็นตัวของตัวเอง คอยฟังว่าใครจะว่าอย่างไร หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอื้อประโยชน์ ก็เป็น โลกาธิปไตย

ถ้าตัดสินใจไปตามความถูกต้องดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตและสังคม โดยใช้ปัญญาหาข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง ถ่องแท้ ชัดเจน พิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็เป็น ธรรมาธิปไตย

ฉะนั้น ผู้เผด็จการก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

คณาธิปไตย และประชาธิปไตย ก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย แต่ที่เราต้องการซึ่งดีที่สุด คือ ให้เป็นธรรมาธิปไตย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

ถ้าผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินใจแบบธรรมาธิปไตย ก็เป็นเผด็จการที่ดี แต่เรากลัวว่า เขาจะตัดสินใจไม่รอบคอบ เพราะรู้ข้อมูลไม่ทั่วถึง หรือปัญญาอาจจะไม่พอ เป็นต้น

ถ้าคณาธิปไตยที่ไหนเป็นธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือ เป็นอย่างดีที่สุดของคณาธิปไตย แต่เราเห็นว่ายังมีจุดอ่อนอยู่มาก

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 ธ.ค. 2010, 14:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย

เราหวังว่า ถ้าระบอบเป็นประชาธิปไตย และคนใช้อำนาจตัดสินใจด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุด

จะเป็นได้อย่างนี้ ก็ต้องให้ประชานทุกคนเป็นธรรมาธิปไตย เพราะประชาชนทุกคนมีอำนาจตัดสินใจ ตั้งแต่เลือกตั้งเลยทีเดียว ทุกคนต้องตัดสินใจเลือกด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย

เจ้าของ:  อานาปานา [ 01 ม.ค. 2011, 01:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายคำว่า ธรรมาธิปไตย


:b8: ~~~สาธุ สาธุ สาธุ~~~ อนุโมทนา.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/