ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มัคคสมังคี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36032
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  I am [ 27 ธ.ค. 2010, 14:51 ]
หัวข้อกระทู้:  มัคคสมังคี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

พึงทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว
คือ พุทโธ เป็นของเลิศในโลก

พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลสแล้ว สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์

นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มิใช่หรือ
ถึงผู้จะเข้าสู่อริยภูมิ ก็ต้องเข้าถึงจิตเป็นหนึ่ง เรียกว่า มัคคสมังคี
จิตรวม ศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะเข้าถึงอริยภูมิได้


ปัญญาค้นคว้าหาเหตุผลของกิเลสนั้นๆ จนรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้ว นั่งอยู่ในที่เดียวนั้นก็เว้นจากความชั่วนั้นๆ ได้หมดจดสิ้นเชิง แล้วจิตก็แน่วแน่นลงเป็นสมาธิไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไปไหน

หมดจากโทษนั้นๆ ก็จิตดวงนั้น ปัญญาความรู้เห็นโทษในกิเลสนั้น ๆ ก็จิตดวงนั้น แล้วรวมลงแน่วแน่น ลงสู่ในที่เดียว ก็จิตดวงนั้น แลต้องตามไปละถอนในที่ต่างๆ อยู่เฉพาะในที่เดียวในขณะจิตเดียว จิตของพระอริยเจ้าแต่ละขั้นจะเข้าถึง มัคคสมังคี รวมเป็นศีล สมาธิ ปัญญา เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนี้

: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
http://www.thewayofdhamma.org/page2/moradok210.html

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 27 ธ.ค. 2010, 15:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มัคคสมังคี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

:b8: สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ธรรมรักษาค่ะ

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 27 ธ.ค. 2010, 15:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มัคคสมังคี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

สาธุ ขอโมทนาครับ :b8:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 20 พ.ค. 2012, 13:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มัคคสมังคี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

:b8: :b48: :b20: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/