ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36015
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ธ.ค. 2010, 08:09 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง


:b44: สนิทใจได้ด้วย “ธรรม”

สายสัมพันธ์ในธรรมของท่านมิได้จำกัดในหมู่เพื่อนบรรพชิตเท่านั้น...มีฆราวาสจำนวนมากที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรม และสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริงจังไม่ว่าเพศภูมิใด ย่อมประจักษ์ผลแห่งธรรมภายในใจ...ขึ้นเป็นลำดับๆ ไป นักภาวนาหญิงหรือชายนั้นจะให้เหตุผลแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร หลวงตาท่านเคยได้ให้เหตุผลว่า

“...การปฏิบัติไม่มีเพศ เรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่เพศ เหมือนกับกิเลสไม่มีเพศ มีได้ด้วยกันทั้งนั้น ความโลภก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชาย ความโกรธ ความหลง ราคะ ตัณหา มีได้ด้วยกัน มัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชาย เป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลาย แก้ได้ด้วยกันทั้งนั้น ด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้ว มีทางหลุดพ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน...”

ด้วยเหตุนี้เองเมื่อโอกาสอำนวย...ท่านจะไปเยี่ยมเยียนถึงสำนักผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเสมอ...เช่น สำนักชีบ้านห้วยทราย ของคุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง ของอุบาสิกากี นานายน ในตอนนี้จะขอเล่าถึงตอนที่ท่านแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง ดังนี้

ท่านเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของคุณยาย ก. เขาสวนหลวง มานานแล้ว ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การเคารพกราบไหว้ แต่มีข้อประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่ง คือ เขาว่ากันว่าคุณยายเป็นคนไม่เอาพระ คือไม่ต้อนรับพระ สิ่งนี้จึงทำให้หลวงตาฯ อยากรู้ว่าเป็นจริงหรือ ? หรือว่ามีเหตุผลด้วยประการใดกันแน่ เพราะหากเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆ แล้ว ลักษณะเช่นนี้ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ ท่านจึงไม่อยากเชื่อข่าวลือนี้นัก


เหตุนี้เอง เมื่อมีจังหวะมาถึงในคราวท่านมากรุงเทพฯ เพื่อดูแลอาการอาพาธของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ชึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านเอง ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อได้โอกาสอันควร ท่านจึงได้ไปเยี่ยมเยียนคุณยาย ก. ถึงสำนักฯ เขาสวนหลวง จังหวัดราชบุรี ด้วยตนเองเลยทีเดียว...

พอเข้าไปถึงสำนักฯ เท่านั้น ไม่นานก็มีเสียงระฆังเคาะดังกังวานขึ้น เรียกให้สตรีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพากันหลั่งไหลมากราบท่าน และให้การปฏิสันถารต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมี คุณยาย ก. เป็นหัวหน้าอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

หลังจากสนทนาพูดคุยกันได้ไม่นาน คุณยายกราบอาราธนานิมนต์ให้หลวงตาฯ แสดงธรรมแก่เหล่าอุบาสิกานักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ท่านจึงแสดงธรรมเน้นเรื่องจิตภาวนาเป็นสำคัญ...ทราบว่าหลังการแสดงธรรม คุณยายถึงกับประกาศขึ้นด้วยความอาจหาญในธรรมปฏิบัติของคุณยายเองแก่บรรดาลูกศิษย์ในสำนักฯ ว่า

“ธรรมที่ท่านอาจารย์ได้แสดงให้พวกเราฟังนั้น สามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่มีผิดพลาดแม้เปอร์เซ็นต์เดียว”

เหตุการณ์ในครั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ตัวท่านเอง ดังคำกล่าวที่ท่านเล่าให้ผู้มากราบเยี่ยมคณะหนึ่งฟังว่า

“...ที่ว่าคุณยายไม่ต้อนรับพระนั้น หมายถึง พระประเภทโกโรโกโสไม่ได้เรื่องได้ราวต่างหาก

ถ้าเป็นพระเคารพธรรมเคารพวินัยคุณยายท่านก็ไม่เป็น...จะว่าอะไรแม้แต่เราเองก็ไม่ต้อนรับพระประเภทนั้นเหมือนกัน...”


รูปภาพ
ท่าน ก. เขาสวนหลวง แห่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง

รูปภาพ
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ แห่งสำนักชีบ้านห้วยทราย


:b8: :b8: :b8: คัดลอกเนื้อหามาจาก : หน้า ๒๑๓-๒๑๔
หนังสือ...หยดน้ำบนใบบัว คติธรรมและชีวประวัติ
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24738

:b49: :b50: รวมคำสอน “ท่าน ก. เขาสวนหลวง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38677

:b49: :b50: รวมคำสอน “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38517

เจ้าของ:  Supatorn [ 13 ส.ค. 2011, 10:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

กราบ กราบ กราบ _/i\_ _/i\_ _/i\_หลวงตาเจ้าค่ะ

ทาน ศีล ภาวนา ภาวนา ภาวนา
:b47: :b47: :b47:

เจ้าของ:  ชีวิตนี้น้อยนัก [ 20 ส.ค. 2011, 16:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  สันติสุข [ 30 ม.ค. 2012, 08:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

สาธุ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  Duangtip [ 28 ส.ค. 2019, 12:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 21 พ.ย. 2019, 19:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 23 ก.ย. 2020, 08:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 31 ต.ค. 2020, 08:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงตามหาบัว เล่าถึง...จิตอัศจรรย์ของท่าน ก. เขาสวนหลวง

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/