ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกาย (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35478
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 พ.ย. 2010, 04:39 ]
หัวข้อกระทู้:  มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกาย (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)

รูปภาพ

วันหนึ่งจึงเข้าไปกราบขอญัตติกับ หลวงปู่มั่น ด้วยกัน
ผลปรากฏว่าบางรูปท่านไม่อนุญาต บางรูปท่านอนุญาต
ท่านให้เหตุผลที่ไม่อนุญาตว่า

“ถ้าพากันมาญัตติเป็นพระธรรมยุตหมดเสียแล้ว
ฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนำการปฏิบัติ
มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายหรอก
แต่มรรคผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้ว

ละในสิ่งที่ควรละ เว้นในสิ่งที่ควรเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ
นั่นแหล่ะทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพาน”


บรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกายที่ท่านอนุญาต
ให้ญัตติกรรมใหม่ในเวลานั้นมีหลายรูป
และรูปที่ท่านไม่อนุญาต
ก็มี ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ รวมอยู่ด้วย

------------

จาก...หนังสือมณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์
ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล.
พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๕๒. หน้า ๕๓-๕๔.

------------


* เพิ่มเติม *

ครูบาอาจารย์ที่ไม่ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย
ที่เป็นสหธรรมิกและเป็นลูกศิษย์
ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล
แม่ทัพนายกองใหญ่ฝ่ายมหานิกาย
สายบูรพาจารย์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อาทิเช่น

๑. พระครูญาณโสภิต (หลวงปู่มี ญาณมุนี)
วัดป่าสูงเนิน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หลวงปู่สีเทา บ้านแวง จังหวัดยโสธร
๓. หลวงปู่พรม บ้านโคกก่อง จังหวัดยโสธร
๔. หลวงพ่อบุญมาก ฐิตปญฺโญ
วัดอำมาตย์ นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
๕. หลวงปู่กินรี จนฺทิโย
วัดกันตศิลาวาส อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๖. พระครูภาวนานุศาสตร์ (หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ)
วัดป่าหนองยาว อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๗. ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๘. หลวงพ่อพรม กุดน้ำเขียว
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๙. หลวงพ่อทา จารุธมฺโม
วัดถ้ำซับมืด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีม
๑๐. หลวงพ่อปุ่น ฉนฺทโก
วัดป่าฉันทาราม บ้านคำแดง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๑๑. หลวงพ่อพร สจฺจวโร
วัดบ้านแก่งยาง อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. หลวงพ่อกองแก้ว ธนปญฺโญ วัดป่าเทพบุรมย์
บ้านแก่งยาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. หลวงพ่ออวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส
บ้านนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นต้น


:b39: :b39:


จาก...หนังสือมณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์
ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล.
พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๕๒. หน้า ๕๘-๕๙.:b44: กระทู้เกี่ยวเนื่องกัน

= หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล อัญมณีล้ำค่าแห่งมหานิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30328

= ไม่ว่านิกายไหนเป็นศากยบุตรด้วยกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48701

เจ้าของ:  I am [ 08 พ.ย. 2010, 07:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกาย..หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล

สาธุครับ ขอโมทนา :b17: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/