ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

จุดสำคัญของการปฏิบัติธรรมฯ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34995
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 12 ต.ค. 2010, 00:33 ]
หัวข้อกระทู้:  จุดสำคัญของการปฏิบัติธรรมฯ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

รูปภาพ

จุดสำคัญของการปฏิบัติธรรม
ใ ห้ ท า น... รั ก ษ า ศี ล

ห ล ว ง พ่ อ เ ที ย น จิ ตฺ ต สุ โ ภ
วัดสนามใน จ.นนทบุรี


คำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงถาวร

การปฎิบัติธรรมะก็ดี การให้ทานก็ดี การรักษาศีลก็ดี
มีจุดสำคัญอยู่ที่การจะมาทำลายโทสะ
ทำลายโมหะ ทำลายโลภะ นี่เอง


ถ้าทำบุญให้ทาน รักษาศีล
ไม่มุ่งมาที่จุดนี้แล้ว...ก็แสดงว่าคนๆ นั้นยังไม่รู้จริง


แต่ถ้าคนใดแม้จะไม่เคยให้ทาน ไม่เคยรักษาศีล
แต่กาีรอยู่การกิน การนั่งการนอนของเขา
มีจุดมุ่งหวังที่จะมาทำลายโทสะ ทำลายโมหะ ทำลายโลภะ
นี้แสดงว่าคนผู้นั้นแหละเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : "คนจริงรู้ของจริง" หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ,
พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชมรมเพื่อนคุณธรรม และญาติธรรม,หน้า ๒๒)

เจ้าของ:  ploypet [ 12 ต.ค. 2010, 12:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จุดสำคัญของการปฏิบัติธรรมฯ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เข้าใจคะ ว่าถ้ามีทาน มีศีล ที่ดี เราจะมีสัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ การปฏิบัติภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจะดำเนินไปได้ด้วยดี อย่างน้อยคงไม่ตกไปอบายภูมิ แต่ไม่เข้าใจคะ ไม่รักษาศีล( ทำให้มีจิตที่บริสุทธิ์ ) แล้วแค่รู้กายรู้ใจอย่างเดียวจะทำให้หลุดพ้นได้ด้วย เพราะจากที่ปฏิบัติถ้าวันไหนศีลเกิดไม่ครบ สติก็น้อย สมาธิก็ไม่เกิดคะ หรือเกิดก็กวัดแกว่งเหลือเกิน การไม่ให้ทานดิฉันว่าไม่เป็นไร ขอเพียงมีจิตเมตตาเท่านั้นก็จะช่วยให้จิตผ่องใส เป็นประโยชน์แก่การมีสัมมาทิฐิ แต่การไม่มีศีลนี่สิ ยังงงคะ :b20: :b41:

ก็เพราะยังมีอัตตา ยังมีกิเลสและตัณหา
ความเห็นอาจเอียงไปมา ขอท่านจงเมตตาอโหสิและให้อภัย
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อินทรีย์5 [ 12 ต.ค. 2010, 20:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จุดสำคัญของการปฏิบัติธรรมฯ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ผมคิดว่าหลวงพ่อพูดเปนปริศนาเล็กน้อย เปนลักษณะของสำนวนน่ะคับ ถ้าตามคห.ผมจะแปลให้ง่าย ก้คงหมายถึงว่า จะกิน จะนอน จะเดิน หรือจะพูดก้ขอให้มีสติเข้าไว้ เพราะการมีสติตามอาการต่างๆเหล่านี้
จะทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมต่างๆตามมา ซึ่งก้คือละโลภ โกรธ หลงเปนต้น ดังนั้นคนที่ขาดสติ
จีงเหมือนกับไม่มีศีลเพราะทำไรขาดความยั้งคิด คำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความของหลวงพ่อพอให้กระชับ
เข้า ใครที่มาอ่านหากอ่านตรงตัวก้อาจจะงงบ้างนิดหน่อย :b40:

อ้างคำพูด:
แล้วแค่รู้กายรู้ใจอย่างเดียวจะทำให้หลุดพ้นได้ด้วย
คำพูดนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุดเลย เพราะการรู้กาย รู้ใจ(หรือรู้สิ่งที่เกิดทางกายสัมผัส หรือรู้สิ่งที่มากระทบจิตและความรู้สึกนึกคิดที่จิต
ปรุงแต่ง) ถือว่าสำคัญมาก ความรู้ที่ว่านี้เป็นที่มาของศีล สมาธิ และปัญญาภายในตัวโดยอัตโนมัติด้วย :b39:

อ้างคำพูด:
ขอท่านจงเมตตาอโหสิและให้อภัย
เปนคำพูดที่ดีมากครับทำให้ช่องว่างของความ
เหนแก่ตัวลดน้อยลงไป มีความนอบน้อมและศรัทธาเข้ามาแทนที่ ทำให้เราน้อมรับเอาธรรมต่างๆได้ง่ายขึ้น :b48:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/