ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร” เขียนถึง “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34781
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ต.ค. 2010, 18:45 ]
หัวข้อกระทู้:  “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร” เขียนถึง “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

รูปภาพ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ก็คือ หลวงปู่เฒ่า
ที่ไปเทศน์สอนเรื่องการปฏิบัติให้กับ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร”
ในนิมิตสมาธิตอนช่วงที่ท่านอธิษฐานเข้ากรรมปฏิบัติไม่พูด ๗ วัน


รำลึกพระคุณพระบรมมหาโพธิสัตว์ รูปภาพ

อาตมา “พระบุญชุ่ม ญาณสังวโร” จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐเชียงตุง เขตพม่า ในพรรษาที่ ๒ อาตมาได้นิมิตเห็นหลวงปู่แก่เฒ่าองค์หนึ่งอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปี มาเทศน์ให้ฟัง ตอนที่อาตมาได้เข้ากรรมปฏิบัติไม่พูด ๗ วัน ท่านเทศน์สอนเรื่องการปฏิบัติให้มีสติและให้อยู่สันโดษ มีขันติ เมตตา และความเพียร ให้ถึงความพ้นทุกข์ ให้ดับเสียสิ้นชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด ท่านเทศน์เป็นภาษาบาลี และแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังอย่างชัดเจน แล้วท่านก็เทศน์สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท และเทศน์ให้ฟังอีกหลายอย่าง อาตมารู้สึกปีติและอิ่มเอิบในรสพระธรรมของท่าน อาตมาจึงนึกถึงหลวงปู่องค์นั้นเสมอว่าท่านนั้นเป็นใคร และยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ได้แต่กราบขอพรท่านตลอดทุกวัน

ต่อมาไม่นาน หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ท่านเป็นอาจารย์องค์สุดท้ายของอาตมา ที่ท่านได้ส่งตัวอาตมาไปทำความเพียรที่ภูเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล แล้วท่านก็ไปรับกลับมาบวชพระที่เชียงใหม่ และอาตมาก็มาจำพรรษาที่พม่า พอดีอาตมามาทำบุญคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ อาตมาได้อาราธนานิมนต์หลวงปู่โง่นได้โปรดเมตตามารับเครื่องไทยทานในวันที่ ๔ หลวงปู่โง่นค้างคืนที่วัดพระธาตุดอนเรือง ท่านได้เอ่ยถึง
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าเป็นพระที่มีเมตตาองค์หนึ่งในพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นพระอริยบุคคลองค์หนึ่ง อาตมาได้ยินก็อิ่มเอิบปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง อยากจะไปกราบไหว้บูชาพระองค์นั้น

พอดีอาตมาได้ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่โง่น พอเสร็จก็ขออนุญาตหลวงปู่โง่นเพื่อไปกราบหลวงปู่ดู่ หลวงปู่โง่นก็อนุญาต และเขียนจดหมายกำกับไปด้วย พอไปถึงวัดสะแกก็เข้าไปกราบหลวงปู่ดู่ ท่านกำลังนั่งรับแขกอยู่ที่กุฏิไม้ พอได้เห็นหลวงปู่ดู่ก็นึกขึ้นได้ เหมือนในนิมิตตอนเข้ากรรม (หลวงปู่เฒ่าองค์นั้นก็คือหลวงปู่ดู่นั่นเอง) เกิดรู้สึกเหมือนดังพ่อลูกที่จากกันไปนานๆ จึงก้มกราบขอพรท่าน ท่านก็ให้พรแล้วยังถวายผ้าไตรกับพระพุทธรูป ๒ องค์ รูปเหมือนหลวงปู่ทวด ๑ องค์แก่อาตมา และอาตมาก็ถวายน้ำผึ้งและยา ท่านยิ้มแย้มมีเมตตาที่สุด อาตมาเอาพระบรมสารีริกธาตุน้อมถวายหลวงปู่ดู่ ท่านพูดว่า “เราเพิ่งพูดเรื่องพระธาตุเมื่อตะกี้ บัดนี้ท่านเอาพระธาตุมาถวาย เป็นนิมิตหมายมงคลยิ่ง” หลวงปู่ก็ให้พรด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบ อาตมาได้เอาพระธาตุอีกส่วนหนึ่งและลูกประคำให้หลวงปู่ปลุกเสกอธิษฐานจิต ท่านมีลูกศิษย์หนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ ๒๖ หลวงปู่ถามลูกศิษย์ว่า “สว่างไหม เห็นชัดไหม มองไปให้ลึกๆ” ลูกศิษย์ก็ตอบว่า “เห็นแล้ว สว่างแล้ว” หลวงปู่จึงปลุกเสก หลับตาอธิษฐานพระธาตุและลูกประคำ แล้วท่านก็บอกว่า “พระธาตุนี้ไปอยู่มาหลายแห่งแล้ว เคยอยู่ที่พระธาตุนครปฐม และพระธาตุนครพนม” หลวงปู่ท่านสั่งให้เก็บรักษาและบูชาให้ดี อาตมาจึงกราบนมัสการลาหลวงปู่กลับวัดพระธาตุดอนเรือง อาตมาระลึกถึงบูชาพระคุณหลวงปู่อยู่มิได้ขาด

ต่อมาไม่นาน อาตมาก็ได้ไปกราบหลวงปู่อีกครั้ง หลวงปู่ท่านก็แนะนำสั่งสอนให้เร่งความเพียร หลวงปู่คงอยู่ไม่นาน อาตมาก็กลับวัดมาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงปู่ด้วยความอุตสาหะ ยังนึกอยู่ในใจว่า ถ้ามีโอกาสตั้งใจจะกลับไปวัดสะแกอีกเพื่อไปอุปัฏฐากหลวงปู่ดู่

อยู่อีกไม่นาน อาตมาก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่ท่านละสังขารเสียแล้ว เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง อาตมารู้สึกสังเวชและเสียดายหลวงปู่อย่างมาก ที่ท่านมีเมตตาอบรมสั่งสอนอาตมาซึ่งชีวิตนี้หาไม่ได้อีกแล้ว จึงนึกถึงมรณสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ปลงเข้าไปในไตรลักษณ์ เป็นกฎธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อาตมาจึงอธิษฐานตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงปู่ทุกอย่าง ให้ถึงความพ้นทุกข์พระนิพพานเป็นที่สุด

ครูบาบุญชุ่มยังได้เล่าอีกว่า ท่านได้เขียนบันทึกความรู้สึกในใจของท่านไว้ในหนังสือพระผู้จุดประทีปในดวงใจ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ มีความตอนหนึ่งว่า

“.....หลวงปู่ท่านมรณภาพสิ้นไป เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างส่องแจ้งในโลกได้ดับไป อุปมาเหมือนดังดวงประทีปที่ให้ความสว่างไสวแก่ลูกศิษย์ได้ดับไป ถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มรณะไปแล้ว แต่บุญญาบารมีที่ท่านแผ่เมตตา และรอยยิ้มอันอิ่มเอิบยังปรากฏฝังอยู่ในดวงใจอาตมามิอาจลืมได้ ถ้าหลวงปู่มีญาณรับทราบ และแผ่เมตตาลูกศิษย์ลูกหาทุกคน ขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าสู่พระนิพพานเป็นอมตะแด่ท่านเทอญ อาตมาขอกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ด้วยความเคารพบูชาสูงสุด.....”


รูปภาพ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ กับ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

รูปภาพ
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า

รูปภาพ
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
ณ วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณเด็กข้างวัด luangpudu.com)


รูปภาพ
จากซ้าย : หลวงปู่เทพโลกอุดร (หลวงปู่พระมูนียะ หรือหลวงปู่อิเกสาโร)
หลวงปู่โง่น โสรโย และ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร”

ภาพถ่ายในวาระที่คณะหลวงปู่โง่น โสรโย ไปเยือนดินแดนเทือกเขาหิมาลัย
ประเทศเนปาล ที่ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเคยเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เทพโลกอุดร


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เมื่อครั้งยังเป็น “สามเณรบุญชุ่ม ทาแกง”


:b8: คัดลอกเนื้อหาบางตอนมาจาก ::
ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=34732

:b44: รวมคำสอน “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” วัดสะแก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43690

:b44: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” พร้อมอัฐิธาตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=34696

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 15 เม.ย. 2015, 15:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เขียนถึงหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ขอกราบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ [>>> องค์นี้ไม่มีวาสนาได้ไปกราบท่านเลย เพราะท่านละสังขารไปก่อนที่จะมาสนใจธรรม] กับ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร [>>> องค์นี้มีผู้ใหญ่และเพื่อนๆ พูดถึงท่านมากอยู่ ท่านน่าศรัทธามาก ตั้งใจอยากจะไปกราบท่านสักครั้ง] เจ้าค่ะ :b44: :b39:

กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 07 ก.ค. 2018, 13:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร” เขียนถึง “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

รูปภาพ
ดาราวรรณ เขียน:
ขอกราบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ [>>> องค์นี้ไม่มีวาสนาได้ไปกราบท่านเลย เพราะท่านละสังขารไปก่อนที่จะมาสนใจธรรม] กับ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร [>>> องค์นี้มีผู้ใหญ่และเพื่อนๆ พูดถึงท่านมากอยู่ ท่านน่าศรัทธามาก ตั้งใจอยากจะไปกราบท่านสักครั้ง] เจ้าค่ะ :b44: :b39:

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/