ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34177
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 29 ส.ค. 2010, 17:43 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

รูปภาพ

ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ


ผู้ปฏิบัติธรรม
จะต้องมีการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว


บุคคลใดมีธรรมอันพอ
จะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย

พระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงสรรเสริญบุคคลชนิดนั้น
และตัวเราเองก็ติเตียน


ถ้าหากเราจะทำอย่างนั้นบ้าง
เราก็สบายไปนานแล้ว
ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้
ทุกสิ่งที่อย่างที่ทำไปนี่
ก็เพราะเห็นแก่ศาสนาส่วนใหญ่


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนมาจาก “อาณาปานานุสรณ์ตอนต้น”
ใน แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา-กรรมฐาน เรียบเรียงจาก โอวาท ๔ พรรษา
ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจาย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ, หน้า ๓๐๑)

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 29 ส.ค. 2010, 17:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม : พระอาจารย์ลี ธมฺมโร

รูปภาพ
:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/