ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ของมันเห็นๆ กันอยู่ (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33230
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 17 ก.ค. 2010, 12:26 ]
หัวข้อกระทู้:  ของมันเห็นๆ กันอยู่ (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

รูปภาพ

ข อ ง มั น เ ห็ น ๆ กั น อ ยู่
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


"ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์"

ผู้ที่เห็นทุกข์เหล่านั้นจึงขวนขวายหาหนทางพ้นทุกข์
เมื่อเห็นทุกข์แล้ว จงเร่งความเพียรภาวนาเรื่อยไป
เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง

ให้เชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป ว่าเป็นของมีจริง
โดยมากคนมักไม่เชื่อ

ศาสนา ศาสนาก็คือคำสอน
สอนให้คนละชั่ว ทำความดี เพื่อขจัดทุกข์ให้
ประสบความสุข...


ถ้าผลบุญผลบาปไม่มีจริงแล้ว
จะมีคนร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์
และมีคนทุกข์ยากกระจอกงอกง่อย ขี้ทูดกุดถังได้อย่างไร...

ของมันเห็นๆกันอยู่...
แต่ไม่รู้จักพิจารณาก็ย่อมไม่เข้าใจ


ให้เข้าใจว่าที่มีศาสนา ที่มีผู้สอนให้
ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ศรัทธา..
ปฏิบัติตาม จะได้พ้นทุกข์พ้นยาก


แต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่...

ให้รู้จักภาวนา พุทโธ ทำดวงจิตให้ผ่องใส
จะได้เป็นที่พึ่งของเราได้แน่นอน

ให้ทราบว่าในโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใด
เกิดมาแล้วก็ต้องตาย เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง
ที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องของดวงจิตเท่านั้น...


ฉะนั้น...จึงให้รู้จักทำจิตคลายจากความชั่ว
ความเศร้าหมอง ทำจิตใจ
ให้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นจิตที่สงบผ่องใส เป็นสมาธิ

ให้รู้จักใช้ปัญญา พิจารณารูปนาม
ให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขาร
จนสามารถละวางตัณหาอุปทานทั้งหลายได้...


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : อภิมหามงคลธรรม คำสอนโดยย่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รวม ๗๕ โอวาทพระสุปฏิปันโนแห่งแผ่นดินสยาม
, หน้า ๑๓๗)

เจ้าของ:  ต้อยตีวิด [ 18 ก.ค. 2010, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ของมันเห็นๆ กันอยู่ : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

กุหลาบสีชา เขียน:
ให้รู้จักภาวนา พุทโธ ทำดวงจิตให้ผ่องใส
จะได้เป็นที่พึ่งของเราได้แน่นอน

ขอโมทนาด้วยเจ้าคะ :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 18 ก.ค. 2010, 09:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ของมันเห็นๆ กันอยู่ : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ให้ทราบว่าในโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใด
เกิดมาแล้วก็ต้องตาย เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง
ที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องของดวงจิตเท่านั้น...

ฉะนั้น...จึงให้รู้จักทำจิตคลายจากความชั่ว
ความเศร้าหมอง ทำจิตใจ
ให้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นจิตที่สงบผ่องใส เป็นสมาธิ

ให้รู้จักใช้ปัญญา พิจารณารูปนาม
ให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขาร
จนสามารถละวางตัณหาอุปทานทั้งหลายได้......


สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณโรส

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 18 ก.ค. 2010, 17:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ของมันเห็นๆ กันอยู่ : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

ทุกอย่างดำเนินตามกฏไตรลักษณ์

พิจารณาแล้วปล่อยวาง

จะเป็นสุข

โลกมนุษย์มีปัญหาร้อยแปด

หากยังไม่รู้จักละกิเลส

ก็จะนั่งอยู่บนความทุกข์ไม่รู้จักจบสิ้น

:b8: สาธุคุณโรส...
:b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 19 เม.ย. 2015, 13:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ของมันเห็นๆ กันอยู่ : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/