ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ให้ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33146
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ก.ค. 2010, 13:04 ]
หัวข้อกระทู้:  ให้ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

รูปภาพ

:b44: ถาม ถ้าหากเราต้องการให้ผลของการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เราต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไร:b44: ตอบ ก็ต้องมีความเพียรอยู่ตลอด
คือ ต้องมีอิทธิบาท ๔ เป็นหลักอยู่ตลอด

๑. มีฉันทะ ความพอใจอยากปฏิบัติอยู่

๒. มีวิริยะ เดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่
มีความเพียรในการปฏิบัติ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ของตน

๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่
ตื่นขึ้นมาก็กราบระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์อะไร เราไม่ขาด
กิจวัตรของตนเอง สีฟันอยู่ก็นึกว่าเราจะปฏิบัติ

เราจะเดินจงกรม เราจะนั่งภาวนา เราจะรักษาศีล
เราจะปฏิบัติตนเองให้ดีอยู่อย่างนั้นแหละ เรียกว่า จิตตะเอาใจฝักใฝ่
ไม่ปล่อยปละละเลยกิจการงานของตน
ไม่มัวแต่คุยกันในอันที่จะทำให้เสียกาลเสียเวลา

๔. วิมังสา ตรึกตรองดูเหตุผลในการปฏิบัติของตนถูกต้อง ก็จะได้สำเร็จมีความสุข


เมื่อมาปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่า
วิริ เย ทุกขมัจเจติ คนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้เพราะความพากเพียร
เพราะประโยคความพยายามของคนที่จะเดินทางไปเมืองโน้น
เขาจะมีความตั้งใจที่ก้าวขาไปเรื่อย ๆ ตลอด


เหมือนกับคนที่มีความเพียร เขาจะไม่หยุดอยู่ เราจะไปเรื่อย ๆ เรียกว่าคนมีความเพียร
คนไหนไปยืนอยู่ คนนั้นถึงที่หมาย ก็คือคนขี้เกียจ ไม่ทำ นั่งภาวนาก็ไม่นั่ง
ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เอา มีแต่นอนแบกหมอนอยู่นั่นแหละ
แล้วอย่างนี้มันจะไปถึงไหน ก็ถึงเข้าฌานลึกหลับ ๆ แล้วก็ฝัน


ฝันไปโน้นฝันไปนี้อยู่ แบบนี้มันก็ไม่ถึงไหนแหละ
ก็เหมือนคนที่เดินทางไปบ้านโน้นเมืองนี้
แล้วไปเห็นเขาฉายหนังอยู่กลางทาง ก็ไม่ไปต่อ ยืนดูหนังอยู่ที่นั่นแหละ
นี่คนที่เดินทางไม่ถึงที่ ๆ จะไป คนที่ไม่มีความเพียร
เห็นคนเล่นดนตรี ร้องเพลง ก็ไปยืนดูเฝ้าอยู่นั่นแหละ


ก็เลยเดินทางไปไม่ถึงเมืองนั้นสักที เพราะอุปสรรคที่เกิดในระหว่างทางมีหลายอย่าง
มีหมอลำซึ่งก็เป็นอุปสรรคหนึ่ง จะไปเมืองข้างหน้าก็ไปไม่ถึง
จะมาเมืองเหนือก็มาติดซออยู่กลางทางไปไม่ได้ ไปยืนฟังซออยู่กับเขา
เดี๋ยวเขาไปเล่นดนตรี ก็ไปติดดนตรีกับเขา เขาฉายหนังอยู่ก็ไปติดหนัง
ก็เลยทำให้ไม่ถึงบ้านหรือหมู่บ้านนั้น เพราะมันมืดเสียก่อน


นี่คนที่ไม่ทำความเพียร ไม่ก้าวขาเดิน
แต่อีกคนเขาไม่สนใจ เขาก้าวขาเดินไปเรื่อย ๆ
เขาก็จะไปถึงหมู่บ้านที่จะไป เขาก็มีความสุขเมื่อเขาไปถึงแล้ว
เขาเดินไม่หยุด เดินไปเรื่อย ๆ ไม่ติดหนัง ลิเก ละคร
เขามองแล้วเขาก็ไปเรื่อย ๆ คนนี้ต้องการที่จะไปจุดหนึ่งที่มันสบาย ๆ
ไปนอนหลับสบายอยู่ที่โน้น ก็คือ การพ้นทุกข์


การทำความเพียรของเขาก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อย ๆ
เหมือนเราเป็นนักเรียน เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้ทิ้งการศึกษาเล่าเรียน
ตื่นขึ้นมาล้างหน้าสีฟันอยู่ เราจะไปศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้
เตือนจิตใจของตนเองอยู่ตลอด
มีความเพียรอ่านหนังสืออยู่ ไม่ปล่อยปละละเลย ในการดูหนังสือ


กลับมาบ้าน มีการบ้านอะไรก็ทำ ไม่ต้องไปเมาอยู่กับโทรทัศน์กับละคร
ทำกิจการงานเจ้าของให้มันเสร็จ ๆ ก็อ่านหนังสือ
พรุ่งนี้จะไปเรียน หรือจะมีการสอบ เขาก็ตั้งใจ เขามีความเพียร
ฉันทะ มีความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนอยู่แล้ว
วิริยะ ดูหนังสืออยู่แล้ว เพียรไปโรงเรียนอยู่ไม่ขาด จิตตะ เอาใจฝักใฝ่


กำลังล้างหน้าสีฟันอยู่ก็เตือนตัวเอง ว่าเราไม่ใช่มาเล่นนะ
เรามาศึกษาหาปัญญาวิชาความรู้ เพื่อที่จะไปเลี้ยงดูตนเองให้มีความสุขนะ
ตัวนี้เป็นจิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในหน้าที่การงานของตน
ก็เลยไม่โดดร่มไปไหน คนนั้นก็จะเรียนจบ เพราะเขาไม่ไปเที่ยว
เขามีความขยันหมั่นเพียร เขาก็เลยเรียนจบ
ตรึกตรองมีเหตุผลแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษา มีงานทำ มีความสุข มีเงินเดือนใช้


ที่มา...ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐


:b48: :b8: :b48:

:b44: รวมคำสอน “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38758

เจ้าของ:  O.wan [ 13 ก.ค. 2010, 17:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

cool ขอบคุณค่ะ คุณลูกโป่ง ก็จะพยายามเพียรปฏิบัติให้ได้ค่ะ :b8:
ตอนนี้O.wan มีมุมสงบที่บ้านแล้วค่ะ คุณพ่อบ้านมาช่วยจัดให้ เป็นมุมเล็กๆ
ไว้สำหรับกราบพระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และก็อ่านหนังสือธรรมะสอนตัวเอง
ทุกวัน เวลารู้สึกจิตใจไม่สงบก็จะเข้ามาในห้อนนี้ แล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้น
เล่าให้คุณลูกโป่งฟัง :b17: เพราะประมาณเห่อ..... :b13: ด้วยค่ะ
จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ค่ะ :b8: :b8:

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 13 ก.ค. 2010, 18:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

O.wan เขียน:
cool ขอบคุณค่ะ คุณลูกโป่ง ก็จะพยายามเพียรปฏิบัติให้ได้ค่ะ :b8:
ตอนนี้O.wan มีมุมสงบที่บ้านแล้วค่ะ คุณพ่อบ้านมาช่วยจัดให้ เป็นมุมเล็กๆ
ไว้สำหรับกราบพระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และก็อ่านหนังสือธรรมะสอนตัวเอง
ทุกวัน เวลารู้สึกจิตใจไม่สงบก็จะเข้ามาในห้อนนี้ แล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้น
เล่าให้คุณลูกโป่งฟัง :b17: เพราะประมาณเห่อ..... :b13: ด้วยค่ะ
จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ค่ะ :b8: :b8:


ดีใจด้วยคุณ O.wan ที่ได้มุมสงบเป็นของตัวเอง-จากคุณพ่อบ้าน(น่ารักจริง)
ขอให้ความเพียรในการปฏิบัติธรรม ประสพผลสำเร็จโดยไว
ส่งกำลังใจมาช่วยด้วยนะจ๊ะ...ธรรมะสวัสดี

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 13 ก.ค. 2010, 18:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

:b18: ธรรมะสวัสดี ท่านลูกโป่ง
คงสบายดีทั้งกายและใจแล้ว?
:b13: ติดตามอ่านอยู่นะจ๊ะ

เจ้าของ:  O.wan [ 13 ก.ค. 2010, 18:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

บัวไฉน เขียน:
ดีใจด้วยคุณ O.wan ที่ได้มุมสงบเป็นของตัวเอง-จากคุณพ่อบ้าน(น่ารักจริง)
ขอให้ความเพียรในการปฏิบัติธรรม ประสพผลสำเร็จโดยไว
ส่งกำลังใจมาช่วยด้วยนะจ๊ะ...ธรรมะสวัสดี


tongue ธรรมะขอบคุณค่ะ คุณบัวไฉน สาธุ...สาธุ :b8: :b8: ขอให้สมพรที่คุณให้นะคะ
แค่ได้ครึ่งของคุณบัวไฉนก็เป็นบุญแล้วเจ้าค่ะ :b32:

เจ้าของ:  ภัทร์ไพบูลย์ [ 13 ก.ค. 2010, 19:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ก่ารปฎิบัติธรรมจะให้ก้าวหน้าคือ ดู กาย และ จิต ให้ถึงพร้อมตามรู้สติและ บำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความสงบ ของสภาวะธรรมจะได้เกิดขึ้นได้โดยง่าย น้อมกายน้อมใจปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและกระทำทุกๆวันนะครับแล้วจะทราบได้ด้วยตัวเองว่าท่านปฎิบัติธรรมก้าวหน้ามากน้อยหรือจะรู้ได้ด้วยตัวเองครับ

ก่อนจะไปผม ขออนุโมทนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ข้าพเจ้าขอให้ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมและเจริญไพบูลย์ในธรรมครับ

:b8: :b8: :b8: เทพบุตร :b8:

เจ้าของ:  O.wan [ 14 ก.ค. 2010, 07:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ภัทร์ไพบูลย์ เขียน:
ก่ารปฎิบัติธรรมจะให้ก้าวหน้าคือ ดู กาย และ จิต ให้ถึงพร้อมตามรู้สติและ บำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความสงบ ของสภาวะธรรมจะได้เกิดขึ้นได้โดยง่าย น้อมกายน้อมใจปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและกระทำทุกๆวันนะครับแล้วจะทราบได้ด้วยตัวเองว่าท่านปฎิบัติธรรมก้าวหน้ามากน้อยหรือจะรู้ได้ด้วยตัวเองครับ

ก่อนจะไปผม ขออนุโมทนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ข้าพเจ้าขอให้ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมและเจริญไพบูลย์ในธรรมครับ

:b8: :b8: :b8: เทพบุตร :b8:


:b8: :b8: คุณภัทร์ไพบูลย์ ขอน้อมรับพรที่คุณให้ด้วยใจจริงค่ะ :b8: :b8:
เริ่มเข้ามาตรงนี้ก็ 2 ปี พร้อมๆกับเริ่มเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในบางครั้งก็ท้อที่ไปได้ไม่ถึงไหนเลยค่ะ :b5:
แต่เพราะที่ตรงนี้มีให้เราได้เรียนรู้ ได้ศึกษา และมีคุณๆผู้รู้คอยแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
ไขข้อข้องใจสงสัย คอยชี้นำทางเดินให้เราได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติต่อไป
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคงจะได้พบความสงบในอนาคตต่อไป :b16:
:b48: ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ :b48:

เจ้าของ:  I am [ 14 ก.ค. 2010, 07:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ขอโมทนาจ้า :b4: :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 14 ก.ค. 2010, 09:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

O.wan เขียน:
cool ขอบคุณค่ะ คุณลูกโป่ง ก็จะพยายามเพียรปฏิบัติให้ได้ค่ะ :b8:
ตอนนี้O.wan มีมุมสงบที่บ้านแล้วค่ะ คุณพ่อบ้านมาช่วยจัดให้ เป็นมุมเล็กๆ
ไว้สำหรับกราบพระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และก็อ่านหนังสือธรรมะสอนตัวเอง
ทุกวัน เวลารู้สึกจิตใจไม่สงบก็จะเข้ามาในห้อนนี้ แล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้น
เล่าให้คุณลูกโป่งฟัง :b17: เพราะประมาณเห่อ..... :b13: ด้วยค่ะ
จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ค่ะ :b8: :b8:


:b1: ดีใจด้วยนะคะคุณ O.wan ที่ได้มุมสงบเป็นส่วนตัวที่บ้านแล้ว
คุณพ่อบ้านก็น่ารักมากเลยนะคะ ที่ใส่ใจ สนใจ เอาใจใส่ คุณO.Wan ที่น่ารักอยู่เสมอ...โชคดีนะคะ
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรพยายามสร้างสมความดีอยู่เสมอนะคะ
เพราะหากเราเพียรทำ ตั้งใจทำ ศรัทธาทำ
ทุกๆสถานที่ที่เราไป เราก็จะสามารถหาความสงบได้ จากจิตใจของเราเองที่สงบอยู่เสมอ
เป็นกำลังใจให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะคะ

ธรรมใดๆก็ไร้ค่า...ถ้าไม่ทำ

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:


รูปภาพ

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 14 ก.ค. 2010, 09:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

บัวไฉน เขียน:
:b18: ธรรมะสวัสดี ท่านลูกโป่ง
คงสบายดีทั้งกายและใจแล้ว?
:b13: ติดตามอ่านอยู่นะจ๊ะ


:b1: สวัสดีค่ะ...คุณบัวไฉน
คุณบัวไฉน สุขกาย....สุขใจ....เช่นกันนะคะ
ลูกโป่งสบายดีทั้งกายและใจตามอัตภาพค่ะ
บางทีก็มีเรื่องมากระทบบ้าง...ก็กำหนดรู้ค่ะ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปๆทุกเรื่องจริงๆ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา
พึงระวังจิตใจของตนอยู่เสมอ
ในการคิด พูด ทำ
ทุกอย่างล้วนมีเหตุ...ไม่มีคำว่าบังเอิญ
ดังนั้นพึงสะสมความดี รักษาใจให้ดี...เพราะอะไรอะไร มันก็ไม่แน่

:b20: ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจเสมอนะคะ

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 15 ก.ค. 2010, 00:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..จร้า..น้องลูกโป่ง :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 09 มี.ค. 2019, 22:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ให้ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 28 ส.ค. 2019, 11:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ให้ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 28 พ.ย. 2020, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ให้ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/