ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ล้อเกวียน-รอยเกวียน (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31727
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 16 พ.ค. 2010, 18:10 ]
หัวข้อกระทู้:  ล้อเกวียน-รอยเกวียน (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

รูปภาพ

ล้ อ เ ก วี ย น - ร อ ย เ ก วี ย น
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี


วัฏฏะก็เหมือนกับล้อเกวียน

โคลากเกวียนไป ล้อเกวียนมันไม่ยาว
ถ้าโคตัวนั้นมันลากไปไม่หยุด
รอยเกวียนมันก็ทับรอยโคไปไม่หยุด

มันกลมแต่ว่ามันยาว
จะว่ามันยาวก็ได้ แต่ว่ามันกลม

เราเห็นความกลมเช่นนี้
ก็ไม่เห็นความยาว ในวงเกวียนอันนั้น


เมื่อโคลากไปไม่หยุด
ล้อเกวียนก็หมุนไปไม่หยุด


อีกวันหนึ่ง โคมันหยุด มันเหนื่อย
สลัดแอกออกไปเสีย
โคไปโค เกวียนไปเกวียน
ล้อเกวียนก็หยุดเอง ทิ้งอยู่นาน
พอนานไปมันก็เป็นธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
ถมทับเป็นดินหญ้าอย่างเดิม

คนทำกรรมก็เหมือนกัน มันไม่จบเรื่อง
คนพูดความจริงก็ไม่จบ คนมิจฉาทิฏฐิก็ไม่จบ.....


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : เหมือนกับใจคล้ายกับจิต
รวบรวมคำอุปมาของหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)
, หน้า ๙)

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 16 พ.ค. 2010, 19:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ล้อเกวียน-รอยเกวียน : หลวงพ่อชา สุภัทโท

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 16 พ.ค. 2010, 19:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ล้อเกวียน-รอยเกวียน : หลวงพ่อชา สุภัทโท

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุด้วยครับ :b8: :b8: :b8:

:b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/