ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“จับยามสามตา” (ท่าน ว.วชิรเมธี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31351
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Bwitch [ 04 พ.ค. 2010, 12:24 ]
หัวข้อกระทู้:  “จับยามสามตา” (ท่าน ว.วชิรเมธี)

รูปภาพ


“ความรุนแรงนั้น ใครใช้คนนั้นก็แพ้ สันติวิธีใครใช้คนนั้นก็ชนะ” ว.วชิรเมธี เตือนสติคนไทยทั้ง 3 ฝ่ายใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ วอนประชาชนทั่วไป ประชาชนพลังเงียบและสื่อ “จับยามสามตา” ไม่ให้เกิดความรุนแรง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผอ.สถาบันวิมุตตยาลัย พระนักเทศน์ชื่อดัง เปิดเผยกับทีมการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งของคนไทยขณะนี้ว่า เบื้องต้นอยากให้มองว่าความขัดแย้งเป็นธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย แต่ความรุนแรงไม่ใช่ภาวะธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นเราคนไทยทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันระมัดระวัง อย่าให้ความขัดแย้งซึ่งเป็นธรรมดากลายเป็นเรื่องที่ผิดธรรมดา

“วิธีการที่เราจะทำให้ประชาธิปไตย ซึ่งมีความขัดแย้งเป็นส่วนผสมที่สำคัญสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายระหว่างคนไทยด้วยกันเอง คือเราทุกคนต้องกลับไปหาเนื้อหาสาระประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยการมุ่งไปที่การคำนึงถึงประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง เมื่อเรามีความคิดเช่นนี้ เราจะมองเห็นทางสว่างของประชาธิปไตย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลเป็นตัวตั้ง เมื่อนั้นเราจะเข้าสู่ทางตันของประชาธิปไตยทันที”

ท่าน ว.วชิรเมธี ยังกล่าวถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า อาตมาภาพขอเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย วางท่าทีอย่างมีสติเพื่อที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์ “สติประชาธิปไตย” ก็คือ (ประชาธิปไตยของคนที่มีสติ) โดยแนวทาง 3 ฝ่ายมีดังนี้ 1. ฝ่ายรัฐบาล ผู้กุมอำนาจรัฐ ซึ่งมีทหาร ตำรวจ ข้าราชการเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสำคัญ จะต้องวางท่าทีให้ถูกต้อง โดยไม่มองประชาชนที่มาเรียกร้องทางการเมืองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อภาครัฐ แต่ควรมองประชาชนว่าเป็นผู้ที่กำลังใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามภาครัฐมองประชาชนว่าเป็นปฏิปักษ์ ก็จะถือโอกาสเข้าปราบปรามประชาชน ซึ่งเป็นหนทางไม่ถูกต้อง แต่ควรมองประชาชนว่าเป็นคนของรัฐ เมื่อเขามีทุกข์ รัฐต้องมีวิธีช่วยแก้ปัญหา โดยใช้สติปัญญาละมุนละไม มุ่งมั่นในสันติวิธี มีเหตุผลใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุด

2. ฝ่ายพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดง ก็ขอให้ใช้สันติธรรมคือ ความอดทนอดกลั้น “สติธรรม” คือการยับยั้งชั่งใจ ไม่ลุแก่โทสะ ถือเอาเหตุผลเป็นครรลองของการเรียกร้องและการชุมนุม รวมไปถึงใช้ “สันติธรรม” คือน้อมนำเอาสันติวิธีมาดำเนินการเรียกร้องทุกขั้นตอน โดยให้ตระหนักในใจเสมอว่า ความรุนแรงนั้น ใครใช้คนนั้นก็แพ้ สันติวิธีใครใช้คนนั้นก็ชนะ 3. ฝ่ายประชาชนทั่วไป ประชาชนที่เป็นพลังเงียบ และพี่น้องสื่อมวลชน

ทั้ง 3 กลุ่มนี้ จะต้องช่วยกัน “จับยามสามตา” อย่าให้ใครลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรง จริงอยู่แม้เราอาจไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรง แต่เราทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศไทย ดังนั้นจึงควรร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในฐานะคนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศ ว่าเราไม่ต้องการความรุนแรง ในทุกรูปแบบ ในทุกความหมาย ในทุกวิธีการ

สำหรับความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ ท่าน ว.วชิรเมธี ให้ความเห็นว่า โดยหลักการทั่วไปพระสงฆ์ต้องอยู่เหนือการเมือง หมายถึง พระสงฆ์ไม่เล่นการเมืองทุกรูปแบบ แต่หากมีความจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องการเมือง เพราะสถานการณ์แวดล้อมเอื้ออำนวย พระสงฆ์พึงจำกัดบทบาทเอาไว้ให้ทำหน้าที่เพียงเรื่องเดียว นั่นคือ หน้าที่ในการเตือนสตินักการเมืองให้ยุติการใช้ความคิดผิด เห็นผิด พูดผิด และทำผิด

ท่าน ว.วชิรเมธี ยกตัวอย่างบทบาทของพระสงฆ์ที่เห็นเด่นชัด เช่นเมื่อครั้งพระญาติทั้ง 2 ฝ่ายของพระพุทธเจ้าแย่งน้ำทำนากัน จนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง พระพุทธองค์ได้เสด็จดำเนินไปเพื่อเตือนสติทั้ง 2 ฝ่าย สงครามก็ยุติลง พระองค์ก็เสด็จกลับ อย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์มีหน้าที่เตือนสตินักการเมืองเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ไปคลุกคลีตีโมงมองบนท้องถนน

“หากมีความรุนแรงอย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวล ก็ขอให้เราคนไทยทุกภาคส่วนจงอย่าซ้ำเติมความรุนแรงนั้น ด้วยการกระโดดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือปลุกระดม อย่าให้ท้าย ให้ผู้ก่อความรุนแรงเกิดความบ้าคลั่งฮึกเหิม หรือได้ใจ ขอให้เราร่วมกันใช้สติ ร่วมกันแสดงออก ร่วมกันตักเตือนผู้ที่ก่อความรุนแรงให้คำนึงถึงภาครวมของประเทศไทยว่าความ รุนแรงถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ทางออก แต่มีทางตันสำหรับทุกฝ่าย

อาตมาได้ออกแบบภาพที่ชื่อ “ช่วยกันจับยามสามตา อย่าให้ใครลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรง" ออกมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.dhammatoday.com เพื่อเตือนสติทั้ง 3 ฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรง และขอให้ทุกคนสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงในประเทศด้วย” ท่าน ว.วชิรเมธี ฝากเตือนสติคนไทย

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/