ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! (อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31257
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 พ.ค. 2010, 16:47 ]
หัวข้อกระทู้:  อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! (อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ)

รูปภาพ

อะไรเป็นเหตุให้โลก พินาศ...!?!
ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)


• ถ า ม

อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศด้วยแผ่นดินถล่ม น้ำท่วมเป็นต้น
เท่าที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ยังไม่ถึงขนาดโลกพินาศ

แต่ในกาลต่อไปยังจะมีเหตุการณ์ทำให้โลกพินาศ
ยิ่งกว่านี้หรือไม่ จะมีวิธีแก้อย่างไร


• ต อ บ

ตามหลักพระพุทธศาสนา
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ย่อมเสื่อมสลายพินาศไปไปได้
เพียงแต่อายุโลก อายุคนหรือสัตว์ช้าเร็วต่างกันเท่านั้น
เรื่องของโลกพินาศเป็นของธรรมดา
อาจพินาศด้วยไฟด้วยน้ำหรือลมก็ได้


ถอดความเป็นธรรมะ

โทสะ เปรียบด้วยไฟ
โลภะ เปรียบด้วยน้ำ
โมหะ เปรียบด้วยลม


จะแก้ไม่ให้โลกวินาศต้องสั่งสอนกัน
ให้ระงับ โลภะ โทสะ และโมหะ ข้อสำคัญนี่จะแก้ที่คนอื่น
ทางพระพุทธศาสนาสอนให้แก้ที่ตัวเราเองเป็นอันดับแรก


ต่อจากนั้นก็แก้ผู้ที่อยู่ในปกครองของเรา เช่น เยาวชน
และช่วยกันส่งเสริมศีลรรม และคุณธรรม
เท่าที่สามารถจะทำได้
ก็ชื่อว่าได้ทำดีและมีส่วนช่วยโลกได้ตามสมควร

แต่จะแก้โลกทั้งโลก
ไม่ให้ตกอยู่ในสภาพเสื่อมสลายตลอดไปนั้น
เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติ


บางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงย่อโลกให้มาอยู่ที่ตัวเรา
คือร่างกายประมาณวาหนึ่งอันมีใจครองนี้
แล้วสอนให้ปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์ ๘
ซึ่งย่อลงเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คำถาม-คำตอบ ปัญหาทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๒ โดย อาจารย์สุชีพ ปุญนุภาพ,
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า ๗)


:b44: รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286

:b44: ประวัติและผลงาน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44661

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 02 พ.ค. 2010, 02:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! : อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 02 พ.ค. 2010, 15:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! : อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 พ.ย. 2015, 20:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! : อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 12 พ.ค. 2016, 20:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! : อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 26 มิ.ย. 2019, 07:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อะไรเป็นเหตุให้โลกพินาศ...!?! (อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/