ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลงระเริงในวัย (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30758
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 09 เม.ย. 2010, 15:51 ]
หัวข้อกระทู้:  หลงระเริงในวัย (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

รูปภาพ

ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว
ก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดี
ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้
ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐาน
ไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่ง
ไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวันใดวันหนึ่งแล้ว
ก็ย่อมเป็นคนประมาท
เป็นคนที่หลงระเริงเพลิดเพลินอยู่ว่า
ชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้ยืนยาวนาน
ไปหลายวันหลายเดือนหลายปี
ก็จะมีความประมาท
ไม่สร้างสมอบรมบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน
แล้วชีวิตก็จะเสียเปล่าประโยชน์
เหมือนบุคคลบางคนนี่แหละ
อยู่บ้านอยู่ช่องก็ดี
อยู่กับลูกกับหลานก็เหมือนกัน
อยู่กับพี่กับน้อง ไม่เคยไปวัดวา
อาวาส ไม่เคยศึกษา ไม่ฟังพระธรรมเทศนา
ไม่ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตนเอง
มัวเมาลุ่มหลงอยู่ มืดมนอนธการ
ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติ
ไม่รู้คุณค่าของชีวิตของตน
แล้วก็หมกมุ่นอยู่ในความหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่

เขาเรียกว่า หลงระเริงในวัย


ครั้นว่าวัยยังหนุ่มยังสาว ก็หลงว่า มันยังหนุ่มยังสาวอยู่
เมื่อวัยกลางคนก็หลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่
ไม่ควรที่จะเข้าวัดเข้าวา
เมื่อมาถึงอา ยุ ๕๐ ปี ๖๐ ปีก็ตาม
บางบุคคลก็ยังหลงมัวเมาว่า ตนเองยังไม่เฒ่าไม่แก่
ก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนา
แม้เฒ่าแก่ชรา ๗๐ ๘๐ ปีขึ้นมาแล้ว
ก็จะถึง ๙๐ ปีนี่มีน้อยคนในปัจจุบันนี้
ก็หาว่าตนเองเฒ่าตนเองแก่แล้ว
ไปวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้ หูตาฝ้าฟางเดินไม่ไหว
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็เสียเปล่าประโยชน์ในชีวิตของพวกเราที่เกิดขึ้นมา
คนชนิดนี้ทำให้ชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร
เมื่อล่วงลับดับตายไปก็เสียที เกิดมาเปล่าประโยชน์
ว่าควรที่จะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองก็ไม่ได้
ก็เลยไม่มีที่พึ่งของตน
ไปเกิดในภพใหม่ก็คงจะเสียเปล่าประโยชน์ในชีวิตที่มา...มรณานุสติ
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป


:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 09 เม.ย. 2010, 22:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลงระเริงในวัย

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Supatorn [ 08 ส.ค. 2011, 08:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลงระเริงในวัย (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :b8: :b8: :b8:จงเพียรทําความดีเถิด ชีวิตนี้สั้นนัก
อย่าเป็น ขี้เมาในขันธห้า
ทาน ศีล ภาวนา ภาวนา ภาวนา
:b41: :b41: :b41:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/