ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29650
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 ก.พ. 2010, 01:02 ]
หัวข้อกระทู้:  ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ

ใจต่างผิว...จึงทำให้โลกแบ่งแยก
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


คนในส่วนต่างๆ ของโลก มีวรรณะคือผิวต่างกัน

เช่น ผิวดำ ผิวขาว ผิวเหลือง และมีการถือผิวกัน
เช่น คนผิวขาวดูหมิ่นเหยียดหยามคนผิวดำ
ทั้งในปัจจุบัันนี้ซึ่งต้องการให้ทุกๆ คนทุกๆ ผิว
มีสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์เสมอกัน
ก็ยังมีข่าวว่าได้มีการรังเกียจผิวแม้ในประเทศเจริญ

นอกจากนี้ในบางประเทศ เช่น ในชมพูทวีปสมัยโบราณ
(คือ อินเดีย และปากีสถานในปัจจุบัน)
ก็ได้มีการแบ่งวรรณะเป็นอันมาก
ในปัจจุบันนี้แม้จะต้องการไม่ให้มีการถือผิวกาย
ก็มีการแบ่งผิวทางการเมืองเกิดขึ้นแทนอย่างรุนแรง

การถือผิวต่างๆ นี้
ถ้ามีมูลเหตุเกิดจากการผิวกายเพียงอย่างเดียวก็แก้ได้ง่าย
แต่ถ้ามีมูลเหตุเกิดจากกิเลสในใจของคน
(เช่น อหังการ การทำให้เป็นเรา
เช่นว่า เราต้องใหญ่โต ข่มผู้อื่นลงให้ได้)

ก็เป็นสิ่งที่แก้ยาก


ฉะนั้น ผิวของใจนี้แหละจึงสำคัญกว่าผิวกาย
เมื่อผิวของใจเป็นอย่างใด ก็แสดงออกมาเป็นอย่างนั้น
เป็นดังนี้เหมือนกันแก่คนทุกชาติชั้นวรรณะ


พระพุทธองค์ได้ทรงแบ่งบุคคลในโลกออกเป็น จำพวกตามสีผิวของใจ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้โปรดให้เขียนเป็นภาพอธิบายความหมาย
ไว้ที่ต้นเสาใน พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้

๑. กัณหาภิชาติ

รูปภาพ

ชาติคนดำ คือคนใจหยาบช้าทารุณ เช่น พรานใจบาปต่างๆ
(ตลอดถึงล่า ฆ่าสัตว์เล่นเป็นสนุก)

๒. นีลาภิชาติ

รูปภาพ

ชาติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมากขึ้น
เช่น พิจารณาก่อนจึงนำตัวไปลงโทษ

๓. โลหิตาภิชาติ

รูปภาพ

ชาติคนสีเลือด คือคนที่มีจิตใจสูงขึ้น ใฝ่หาศาสนาที่ถูกต้อง
เหมือนดังกษัตริย์ พราหมณ์ พ่อค้า คนรับใช้ กำลังเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

๔. หลิททาภิชาติ

รูปภาพ

ชาติคนเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
เช่น ผู้มีศีลธรรมเปรียบเหมือนอย่างคนนุ่งขาวห่มขาว หรืออุบาสกอุบาสิกา

๕. สุกกาภิชาติ

รูปภาพ

ชาติคนขาว คือคนที่มุ่งปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่าคฤหัสถ์
เหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ ฤาษี หรือนักบวชผู้ปฏิบัติชอบทั่วไป

๖. ปรมสุกกาภิชาติ

รูปภาพ

ชาติคนขาวอย่างยิ่ง
คือท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

รวมทั้ง ฉฬาภิชาติ อภิชาต ๖ ย่นลงเป็น ๓ คือ

๑. กัณหะ

คนดำ ได้แก่คนชั่วโดยส่วนเดียว

๒. กัณหสุกกะ

คนดำๆ ขาวๆ ได้แก่คนทำชั่วบ้างดีบ้าง

๓. สุกกะ

คนขาว ได้แก่ คนที่บริสุทธิ์ส่วนเดียว

คนสามัญทั่วไปอยู่ในประเภท ๒
แต่บางคนขาวแล้วค่อยๆ ดำ เป็นคนต้นตรงปลายคด
บางคนดำแล้วค่อยๆ ขาว เป็นคนต้นคดปลายตรง


พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระบารมีสูงขึ้นโดยลำดับ
จึงได้ทรงเปลี่ยนผิวของใจให้สูงขึ้น จนถึงขาวอย่างยิ่ง
จะเรียกว่าลอกผิวออกหมดก็ได้

เพราะว่าขาวอย่างยิ่งนั้น ไม่ควรนับว่าเป็นสีอะไร


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : หนังสือ สิริมงคลของชีวิต :
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ กรุงเทพ, พิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๕๓-๕๔)
http://www.watbowon.com/travel/upos3.htm


สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

ที่นี่...พระของประชาชน
(พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49462

เจ้าของ:  O.wan [ 21 ก.พ. 2010, 18:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก : สมเด็จพระสังฆราช

:b8: :b8: คุณโรส มาฆบูชานี้ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์หรือเปล่าคะ
วรรณคงไปได้แค่วัดแถวๆ...บ้าน จะคอยรับบุญที่คุณนำมาฝากนะคะ
แล้วมีรูปสวยๆ...มาให้ดูอีกด้วยนะคะ
:b8: :b8:

เจ้าของ:  -dd- [ 21 ก.พ. 2010, 18:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก : สมเด็จพระสังฆราช

:b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาครับ ทั้งท่านกุหลาบสีชา และท่านO.wan

:b51: :b44: :b53:

เจ้าของ:  O.wan [ 21 ก.พ. 2010, 19:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก : สมเด็จพระสังฆราช

cool เมื่อไหร่คุณ dd จะกลับมาเมืองไทยบ้างล่ะคะ จะพาไปชมวัดมเหยงคณ์ อยู่ที่
อยุธยานี่เองค่ะ ใกล้นิดเดียว พูดจริงๆนะคะ เพราะๆไปมาแล้วค่ะ(ขอบอก) สงบมากค่ะ
อากาศดี เหมาะกับการที่เราจะมาหาทางสงบ ได้พักจากทางโลก และพบธรรมะจริงๆค่ะ
:b16: :b16:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 21 ก.พ. 2010, 20:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก : สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุการครับ..คุณโรส ,คุณ O wan และ ท่าน DD :b17:

:b45: :b45: :b45: :b45: :b45: :b45: :b45: :b45: :b45: :b45: :b45:

เจ้าของ:  -dd- [ 21 ก.พ. 2010, 21:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก : สมเด็จพระสังฆราช

O.wanเขียน:

อ้างคำพูด:
เมื่อไหร่คุณ dd จะกลับมาเมืองไทยบ้างล่ะคะ จะพาไปชมวัดมเหยงคณ์ อยู่ที่
อยุธยานี่เองค่ะ ใกล้นิดเดียว พูดจริงๆนะคะ เพราะๆไปมาแล้วค่ะ(ขอบอก) สงบมากค่ะ
อากาศดี เหมาะกับการที่เราจะมาหาทางสงบ ได้พักจากทางโลก และพบธรรมะจริงๆค่ะ :b16: :b16:กราบขอบพระคุณมากๆในความเมตตาครับคุณO.wan.. :b8: คุณวันมีบุญมากที่ได้ไปที่นี่ ผมเคยไปมาเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว ยังติดใจจนบัดนี้ หากได้มาบ้านเกิดอีกคงไม่พลาดที่จะไปกราบหลวงพ่อครับ :b8: ชอบบรรยากาศของวัดมากที่สุดจริงๆครับ...ขออนุโมทนาคุณวันอีกครั้งครับ :b8: :b51: :b44: :b48:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 ก.พ. 2010, 21:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก : สมเด็จพระสังฆราช

O.wan เขียน:
คุณโรส มาฆบูชานี้ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์หรือเปล่าคะ
วรรณคงไปได้แค่วัดแถวๆ...บ้าน จะคอยรับบุญที่คุณนำมาฝากนะคะ
แล้วมีรูปสวยๆ...มาให้ดูอีกด้วยนะคะ :b8: :b8:

เมื่อไหร่คุณ dd จะกลับมาเมืองไทยบ้างล่ะคะ จะพาไปชมวัดมเหยงคณ์ อยู่ที่
อยุธยานี่เองค่ะ ใกล้นิดเดียว พูดจริงๆนะคะ เพราะๆไปมาแล้วค่ะ(ขอบอก) สงบมากค่ะ
อากาศดี เหมาะกับการที่เราจะมาหาทางสงบ ได้พักจากทางโลก และพบธรรมะจริงๆค่ะ :b16: :b16:


-dd- เขียน:
กราบขอบพระคุณมากๆในความเมตตาครับคุณO.wan.. :b8: คุณวันมีบุญมากที่ได้ไปที่นี่ ผมเคยไปมาเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว ยังติดใจจนบัดนี้ หากได้มาบ้านเกิดอีกคงไม่พลาดที่จะไปกราบหลวงพ่อครับ :b8: ชอบบรรยากาศของวัดมากที่สุดจริงๆครับ...ขออนุโมทนาคุณวันอีกครั้งครับ :b8: :b51: :b44: :b48
:

สวัสดีวันพระค่ะคุณ O. wan / คุณ -dd / คุณธรรมบุตร cool

โรสตั้งใจว่าจะไปเช่นทุกปีน่ะค่ะ
แต่อาจบวชอยู่ได้เพียงวันหรือสองวันเท่านั้น
เพราะติดภารกิจน่ะค่ะ

อย่างไร...ไม่ลืมที่จะนำบุญมาฝากกัลยาณมิตรทุกท่านแน่นอนเลยค่ะ :b12:
ทั้ง คุณ O.wan, คุณ -dd-, คุณธรรมบุตร และอีกหลายท่านที่ไม่ได้นามนะคะ


ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับ คุณ O.wan เช่นเดียวกันนะคะ :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 07 ต.ค. 2019, 08:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/