ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง...มีอะไรเป็นเครื่องวัด !?!?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25084
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 ส.ค. 2009, 14:49 ]
หัวข้อกระทู้:  การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง...มีอะไรเป็นเครื่องวัด !?!?

รูปภาพ

การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง...มีอะไรเป็นเครื่องวัด !?!?
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


มี ศีล ๕ เป็นเครื่องวัด
ปฏิบัติอันใด ไม่ผิดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง
นั่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง


ทีนี้สำหรับความรู้ความเห็นอันที่ได้เกิดขึ้น
ยึดมั่นถือมั่น มีอุปาทาน
ทำให้เกิดปัญหาว่านี่คืออะไร
นั่นคือตัวนิวรณ์ เป็นมิจฉาทิฏฐิ

ความรู้ที่เกิดขึ้นแล้ว
จิตไม่ยึดสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อน
เพราะรู้แจ้งเห็นจริง มีแต่ปล่อยวาง
ความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฐิ

สิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะสังเกตทำความเข้าใจ

ถ้าเราฝึกปฏิบัติแล้ว เราเกิดศรัทธาอยากปฏิบัติ
ถ้าวันใดไม่ได้ปฏิบัติวันนั้นนอนไม่หลับ
แสดงว่าท่านได้ศรัทธาพละ

ในเมื่อท่านได้ศรัทธาพละ
ท่านอยากปฏิบัติ ท่านก็ได้ความเพียร

ในเมื่อท่านได้ความเพียรท่านก็มีความตั้งใจ คือสติ
เมื่อมีสติ ก็มีความมั่นใจคือสมาธิ

ในเมื่อมีความมั่นใจคือสมาธิ
นั่นก็มีสติปัญญาพอที่จะคิดค้นหาลู่ทางในการปฏิบัติ
นี่ให้ฝึกสังเกตอย่างนี้


อย่าไปกำหนดหมายเอาว่า

ภาวนาต้องเห็นสวรรค์ ต้องเห็นนรก ต้องเห็นนิพพาน
ภาวนาแล้วจะต้องเห็นภูติผีปีศาจ ผีสาง เทวดา
อินทร์ พรหม ยม ยักษ์
สิ่งเหล่านี้แม้จะรู้เห็นก็เป็นเพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้น
ไม่ใช่ของดีวิเศษ

ทีนี้เราจะกำหนดหมายเอาที่ตรงไหน
กำหนดหมายเอาตรงที่รู้ว่า นี่คือจิตของเรา


จิตของเรามีความธรรมไหม
จิตของเราเที่ยงธรรมไหม
จิตของเราดูดดื่มในคุณของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไหม

เมื่อออกจากสมาธิไปแล้ว
จิตของเรามีเจตนาจะงดเว้นจากความชั่ว
ประพฤติความดีไหม
มีความซื่อสัตย์สุจริจต่อตนเองไหม
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหมู่คณะและครอบครัวไหม
ดูกันที่ตรงนี้


ถ้าใครภาวนาแล้วเบื่อหน่ายครอบครัว
อยากหนีไปบวช มิจฉาทิฏฐิกำลังจะกินแล้ว
ใครภาวนามีสมาธิดีแล้ว เบื่อการเบื่องาน
อยากทิ้งการงานหนีออกไป
อันนั้นความผิดกำลังจะเกิดขึ้น

ถ้าใครภาวนาเก่งแล้ว

สมมติว่าครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์รักลูกศิษย์มากขึ้น
ลูกศิษย์ภาวนาเก่งแล้วรักครูบาอาจารย์
เคารพครูบาอาจารย์มากขึ้น
สามีภรรยาภาวนาเก่งแล้วรักกันยิ่งขึ้น รักลูก รักครอบครัว
รู้จักประหยัด รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรดียิ่งขึ้น
คนนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นการภาวนาได้ผลดี


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : หนังสือ ฐานิยบูชา ๒๕๔๔ - ๘๐ ปี หลวงพ่อพุธ
จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔, หน้า ๔๘-๔๙)


:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 21 ส.ค. 2009, 20:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

:b8:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 21 ส.ค. 2009, 21:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

สาธุ.. :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ตรงประเด็น [ 21 ส.ค. 2009, 21:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 22 ส.ค. 2009, 16:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b48: tongue :b48:

เจ้าของ:  moddam [ 22 ส.ค. 2009, 19:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

สุดยอดครับ

อนุโมทนาอีกครั้งครับ

:b8:

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 22 ส.ค. 2009, 19:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ :b8:

เจ้าของ:  -dd- [ 23 ส.ค. 2009, 13:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

อนุโมทนาครับ

:b53: :b53: :b53: :b8: :b8: :b8: :b53: :b53: :b53:

เจ้าของ:  jintana63 [ 23 ส.ค. 2009, 13:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

อนุโมทนาสาธุค่ะ คุณกุหลาบสีชา :b8:
:b48: ธรรมะสวัสดีค่ะ :b48:

เจ้าของ:  O.wan [ 25 ส.ค. 2009, 17:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด : หลวงพ

:b8: :b8: จะตั้งใจภาวนาให้มากยิ่งขึ้นค่ะ :b39: :b39: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 11 พ.ค. 2015, 20:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด

Kiss

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 13 เม.ย. 2019, 08:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 21 เม.ย. 2020, 17:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง มีอะไรเป็นเครื่องวัด

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/