ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระสัทธรรมเลอะเลือน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24460
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงชู [ 28 ก.ค. 2009, 15:40 ]
หัวข้อกระทู้:  พระสัทธรรมเลอะเลือน

พระสัทธรรมเลอะเลือน.....

ศาสนาก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับสรรพสิ่งทั้งหลาย เมื่อการเกิดขึ้น มีการดำรงอยู่ และมีการเสื่อมสิ้นไป เช่นกัน ตามที่ปรากฎในบทบรรณาธิการของนิตยสารธรรมะชื่อ "น่านฟ้า" ว่าไว้ดังนี้

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาในสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ. ๒๐๐ เศษ พระราชกวี (อ่ำ)วัดโสมนัสวิหารได้แปลความหมายจากกระเบื้องจารและแผ่นจารึกต่างๆที่ขุดพบในที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วนำมาปะติดปะต่ออ่านแปลความหมายรวมกัน ได้ความว่า พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตที่เป็นพระอรหันต์ถึง ๕ รูปมีพระโสณะมหาเถระพระฌานียะมหาเถระ พระอุตตระมหาเถระ พระภูริยะมหาเถระ และพระมูนียะมหาเถระเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้

ศาสนาพุทธได้เคยเลือนหายไปจากประเทศอินเดีย จนต้องนำศาสนาพุทธจากประเทศอื่นกลับสู่ประเทศอินเดียอีกครั้ง เห็นได้ว่าถ้าศาสนาพุทธไม่ได้ถูกนำไปเผยแผ่ยังประเทศอื่น เช่นการปักหลักอย่างมั่นคงในสุวรรณภูมิ ศาสนาพุทธก็คงหายไปจากโลก การเผยแผ่ศาสนาพุทธไปยังประเทศอื่นจึงมีความสำคัญต่อการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกับ พระสัทธรรม ซึ่งมีโอกาสที่จะเลอะเลือน หรืออันตรธานไปได้ พระพุทธองค์ตรัสแสดงธรรม ๔ อย่างว่าเป็นไปเพื่อความเลอะเลือน เพื่ออันตรธานแห่งพระสัทธรรม คือ

๑. ภิกษุทั้งหลายเรียนพระสูตรด้วยบทพยัญชนะที่ยกขึ้นผิด มีเนื้อความอันแนะนำผิด

๒. ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายาก

๓. ภิกษุผู้สดับตรับฟังมากไม่สอนผู้อื่นให้ท่องจำพระสูตรโดยเคารพ เมื่อภิกษุผู้สดับตรับฟังมากเหล่านั้นล่วงลับไป พระสูตรก็ชื่อว่ามีมูลรากอันขาด(ไม่มีผู้ทรงจำได้)

๔. ภิกษุผู้เป็นเถระเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เอาแต่นอนหลับ ทอดธุระในความสงัด ไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุธรรมซึ่งยังไม่บรรลุ ทำให้คนรุ่นหลังถือเป็นตัวอย่าง


การที่พระอาจารย์ภูสิต(จันทร์) ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสันปันโน ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามคำเชิญของ พระครูสมุหกวีรัตน์ พระธรรมทูตประจำประเทศเยอรมัน ในงาน Thailand Grand Invitation 2009 ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเวียนนา เป็นเวลา ๗ วัน ทั้งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนในการก่อตั้ง สำนักสงฆ์สวนแสงธรรม ในประเทศออสเตรียด้วย ดังรายละเอียดท่านสามารถหาอ่านได้จากเรื่องภายใน “น่านฟ้า” ฉบับนี้

พระพุทธศาสนาได้มีโอกาสไปยังต่างแดน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเป็นประโยชน์ต่อผู้คนซีกโลกตะวันตก ถือได้ว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญของการสืบต่ออายุพระศาสนา และพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

ที่มา::BLOG:นายกรม

เจ้าของ:  ภัทร์ไพบูลย์ [ 28 ก.ค. 2009, 15:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระสัทธรรมเลอะเลือน

อนุโมทนาสาธุครับลุงมีธรรมดีนำมาเสนอกัลญาณมิตรผมขอให้ลุงมีอายุยืน
และจงเป็นมหาเศรษฐีเจริญสุขเจริญธรรมเถิด

เทพบุตร :b8: :b8:

สาธุ

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 28 ก.ค. 2009, 16:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระสัทธรรมเลอะเลือน

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณลุงชู

ธรรมะสวัสดีค่ะ

รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/