ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรื่อง หลักในการดูคน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24372
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ภัทร์ไพบูลย์ [ 26 ก.ค. 2009, 19:08 ]
หัวข้อกระทู้:  เรื่อง หลักในการดูคน

:b8: :b8: :b8: ท่านกัลยาณพึงเจริญในธรรมรุ่งเรืองในพุทธศาสนาของพระศาสดาเถิด
:b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42:

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดบุพพาราม ที่นางวิสาขาสร้างถวาย ใกล้เมืองสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เข้าเฝ้า ขณะนั้นเอง ชฎิล 7 คน นิครนถ์ 7 คน อเจลก 7 คน เอกสาฎก 7 คน และปริพาชก 7 คน ล้วนมีขนรักแร้และเล็บงอกยาว หาบบริขารหลายอย่าง เดินผ่านไปในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคนัก พระเจ้าปเสนทิโกศล ทอดพระเนตรเห็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเหล่านั้น ทรงลุกจากที่ประทับ ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ทรงคุกเข่าเบื้องขวาลงที่พื้นดิน กระทำอัญชลีไปทางนักบวชเหล่านั้น แล้วทรงประกาศพระนาม 3 ครั้งว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าคือพระเจ้าปเสนทิโกศล” เมื่อนักบวชเหล่านั้นเดินผ่านไป พระองค์ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ท่านเหล่านั้นเป็นหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคในโลก”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม ทรงครองฆราวาสอันคับคั่งด้วยพระโอรสและพระมเหสี ทรงใช้สอยผ้าแคว้นกาสีและจันทน์อยู่ ทรงทัดดอกไม้ ของหอม และเครื่องประเทืองผิว ทรงยินดีเงินและทองอยู่ ยากที่จะทรงทราบได้ว่า ท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตมรรค” และทรงแสดงหลักในการดูคนไว้ดังนี้

ศีล พึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยการปราศรัย
กำลังใจ พึงทราบได้ในเมื่อเกิดอันตราย
ปัญญา พึงทราบได้ด้วยการสนทนา


ทั้งศีล ความเป็นผู้สะอาด กำลังใจ และปัญญา จะทราบได้ก็ต้องใช้เวลานาน ด้วยการใช้มนสิการ และด้วยความรอบคอบ

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงชมเชยพระดำรัสของพระพุทธองค์ว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสเช่นนี้มาก่อน และทรงเปิดเผยว่า นักบวชเหล่านั้นเป็นราชบุรุษที่พระองค์ให้ปลอมตัวเป็นนักบวชเพื่อเที่ยวสอดแนม ตรวจตราความเป็นไปในหัวเมืองต่างๆ บัดนี้พวกเขาหมดหน้าที่กลับไป อาบน้ำ ไล้ทา ปลงผมและหนวด นุ่งผ้าขาว บำเรอตนด้วยกามคุณ 5 เหมือนเดิมแล้ว

พระผู้มีพระภาคทรงทราบดังนี้จึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

บรรพชิตไม่ควรพยายามทำบาปทุกชนิด ไม่ควรเป็นคนใช้ของผู้อื่น ไม่ควรอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพ ไม่ควรแสดงธรรมเพราะเห็นแก่ทรัพย์

สาธุ ท่านกัลยาณมิตรจงเป็นมหาเศรษฐีทุกๆท่านเถิดแล้วมาช่วยกันบำรุงพุทธศาสนา
ให้เจริญงอกงามไพบูลย์
:b42: เทพบุตร :b8:

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า

pic19.jpg
pic19.jpg [ 32.45 KiB | เปิดดู 1437 ครั้ง ]
9.jpg
9.jpg [ 2.53 KiB | เปิดดู 1436 ครั้ง ]
pic17.jpg
pic17.jpg [ 47.42 KiB | เปิดดู 1433 ครั้ง ]
many-buddhas.jpg
many-buddhas.jpg [ 23.31 KiB | เปิดดู 1268 ครั้ง ]

เจ้าของ:  rawisada [ 26 ก.ค. 2009, 23:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง หลักในการดูคน

อนุโมทนาบุญด้วยจร้า :b8: :b8: :b8:

อ่านแล้วดีมากมายเลย :b20: :b20:

:b39: :b48: :b39: :b48: :b39: :b48: :b39: :b48: :b39: :b48: :b39: :b48:

เจ้าของ:  damjao [ 28 ก.ค. 2009, 11:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง หลักในการดูคน

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ............. :b8:

เจ้าของ:  dhama [ 28 ก.ค. 2009, 11:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง หลักในการดูคน

สาธุๆ cool

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 28 ก.ค. 2009, 11:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง หลักในการดูคน

ศีล พึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยการปราศรัย
กำลังใจ พึงทราบได้ในเมื่อเกิดอันตราย
ปัญญา พึงทราบได้ด้วยการสนทนา

ทั้งศีล ความเป็นผู้สะอาด กำลังใจ และปัญญา
จะทราบได้ก็ต้องใช้เวลานาน ด้วยการใช้มนสิการ และด้วยความรอบคอบ


สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

รูปภาพ

เจ้าของ:  ชนกชนม์ [ 28 ก.ค. 2009, 14:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง หลักในการดูคน

อนุมโมทนาสาธุครับ

เจ้าของ:  NoPromisses [ 31 ก.ค. 2009, 19:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง หลักในการดูคน

๐๐๐ :b8: ๐๐๐ onion

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/